Politiet utvidet siktelsen mot samfunnstopp i Troms til å gjelde flere personer

Den sedelighetssiktede samfunnstoppen i Troms må sitte fire nye uker i varetekt. Politiet har utvidet siktelsen til å gjelde flere ikke navngitte personer.

Nord-Troms tingrett i Tromsø besluttet torsdag at en kjent samfunnstopp må bli sittende i varetekt i fire uker. Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / NTB scanpix 

iriks

– Grunnlaget er utvidet fra tidligere å gjelde én navngitt fornærmet til å gjelde flere ikke identifiserte, mulige fornærmede. Det betyr at politiet mener det er mistanke om at siktede har gjort eller har forsøkt å gjøre tilsvarende overfor personer vi så langt ikke kjenner identiteten til, sier politiinspektør og seksjonsleder ved påtaleenheten i Troms politidistrikt, Elin Nordgård Strand.

Mannen ble pågrepet onsdag i forrige uke og dagen etter varetektsfengslet i én uke med brev- og besøkskontroll. I torsdagens fengslingsmøte i Nord-Troms tingrett i Tromsø ba politiet om forlenget fengsling i fire uker, med begrunnelse i at det skal foreligge fare for tap av bevis.

Mannen er siktet for å ha utnyttet sin stilling for å oppnå seksuell omgang. Siktelsen omfatter også utnyttelse av person under 18 år i en særlig sårbar livssituasjon. Samfunnstoppen er underlagt brev- og besøkskontroll i fengslingsperioden.

Sjekker om det er flere fornærmede

Tingretten mener imidlertid at det bare er skjellig grunn til mistanke for den opprinnelige siktelsen. Politiet jobber dermed videre for å se hva etterforskningen avdekker når det gjelder eventuelle ytterligere fornærmede personer.

– Vi har fokus på å finne fram til personer som kan ha vært utsatt for overgrep eller forsøkt utsatt for overgrep av siktede, og vitner som kan si noe om dette, sier Nordgård Strand.

Mannens forsvarer, advokat Ulf E. Hansen, sier til NRK at det er en bekymringsmelding fra Finnmark fra år 2000 som ligger bak kravet om videre fengsling, og som er grunnlaget for at politiet nå har utvidet siktelsen.

– Dette er løselige påstander og rykter, og derfor ikke grunn til å utvide siktelsen, sier Hansen, som begjærte klienten sluppet fri.

– Vi har tatt dette med i siktelsen og mente det var grunnlag for dette og at det ikke kan anses som rykter. Vi tar til etterretning at retten mener det ikke er sannsynlighetsovervekt for at det har skjedd, sier Nordgård Strand.

Stiller seg uforstående

NRK meldte torsdag at samfunnstoppen på slutten av 1990-tallet inviterte en eller flere unge gutter fra en barnevernsinstitusjon til sitt hotellrom under et opphold i Alta. Det er ikke kjent hva som eventuelt skal ha skjedd på hotellrommet.

En ansatt som nå er død, har ifølge NRK tidligere fortalt om det han oppfattet som kritikkverdig kontakt mellom mannen og beboere på institusjonen. Nå har Bufetat reagert og varslet politiet om saken.

Politiet har ikke ønsket å kommentere disse opplysningene. Hansen mener på sin side det er rart at Bufetat ikke har funnet grunn til å reagere tidligere og sier klienten stiller seg uforstående til den utvidede siktelsen.

– Han stiller seg uforstående til det, og han stusser over at hvis noen hadde bekymringsmelding, hvorfor kommer det nå, sier Hansen, som gjør det klart at fengslingen vil bli anket.

Ber om Kripos-bistand

Politistasjonssjef Anita Hermansen opplyser at politiet har bedt om bistand fra Kripos i etterforskningen.

Samtidig bekrefter politiet nå at mannen også tidligere har vært etterforsket for tilsvarende forhold. Han ble anmeldt til politiet i 2015 og det ble da tatt ut siktelse og begjært ransakelse. Politiet gjorde den gang flere beslag, særlig av elektroniske lagringsmedier.

– Siktede ble avhørt og etter endt etterforskning ble saken henlagt i september 2016 etter bevisets stilling. Politiet gjør nå undersøkelser for å se om det er grunnlag for å gjenoppta denne saken, og vi vil se på sakene i sammenheng, sier Nordgård Strand.

Hun forteller at rundt 15 vitner til nå er avhørt, men at det legges opp til at noen titalls vitner skal avhøres i tiden som kommer. Samtidig fortsetter politiet gjennomgangen av data- og mobilbeslag, samt aktivitet på sosiale medier.

(©NTB)