Domstolen sa nei til ransakelse hos siktet samfunnstopp

Da politiet i 2015 fikk en anmeldelse mot den nå siktede samfunnstoppen i Troms, ga domstolen avslag på begjæringen om ransakelse. Til slutt ble saken henlagt.

Tinghuset i Tromsø. Her holder Hålogaland lagmannsrett og Nord-Troms tingrett til. Mens tingretten i 2015 nektet politiet tillatelse til å gjennomføre ransakelse mot den sedelighetssiktede samfunnstoppen, sa til slutt lagmannsretten ja. Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / NTB scanpix 

iriks

Det var en mann i 30-årene som selv anmeldte den nå siktede samfunnstoppen for det han mente var seksuell omgang ved misbruk av stilling, melder NRK.

Politiet tok ut en siktelse mot mannen og gikk til retten for å få gjennomført en ransakelse. Nord-Troms tingrett fant derimot ikke hold i bevisene til at det var skjellig grunn til å mistenke mannen for noe og sa nei til ransakelse. Politiet samlet flere bevis og etter noe tid ble spørsmålet om ransakelse anket til Hålogaland lagmannsrett. Der fikk politiet grønt lys til gjennomføre aksjonen mot samfunnstoppen og kunne gå inn og sikre mulige bevis, blant annet fra digitale lagringsmedier.

-Visste ikke

– Den siktede visste ingenting om prosessene i domstolen om få tillatelse til å få utføre en ransaking før vi fikk den i lagmannsretten, sier påtaleleder Elin Norgård Strand i Troms politidistrikt til NTB.

Ransakingen eller den øvrige etterforskningen ga derimot ikke politiet et godt nok bevisbilde til å reise tiltale og saken ble henlagt i september 2016.

Nå som samfunnstoppen er siktet for et annet forhold og sitter i varetekt, har politiet tatt fram den gamle saken.

– Den ses i lys av den nye saken, så vi har den til ny vurdering. Men det må fremkomme bevis av vekt for å kunne ta den opp, sier Strand.

Leksehjelp

De to som politiet i den pågående etterforskningen har gitt status som fornærmede er unge menn som er kommet til Norge som asylsøkere. Hvordan de skal ha kommet i kontakt med den siktede samfunnstoppen vil ikke politiet utdype offentlig av hensyn til etterforskningen.

Avisa Nordlys skriver tirsdag at den siktede skal ha fortalt at han blant annet hjalp til som leksehjelper.

– Det vi kan si om det er at vi undersøker alle miljøer som kan være aktuelle ved at det har vært treffpunkter mellom siktede og mulige fornærmede, sier påtaleleder Strand til avisa.

Mannens forsvarer, advokat Ulf E. Hansen, kommenterer opplysningene med at det ikke er noen hemmelighet at klienten i sin stilling har gitt uttrykk for et sterkt engasjement for barn og ungdom.

(©NTB)