Holbergprisen til banebrytende amerikansk jussprofessor 

Harvard-professor Cass Sunstein får årets Holbergpris for sitt innflytelsesrike arbeid der han kombinerer juss med psykologi, økonomi og samfunnsvitenskap. 

Harvard-professor Cass Sunstein får årets Holbergpris for sitt innflytelsesrike arbeid der han kombinerer juss med psykologi, økonomi og samfunnsvitenskap. Foto: Marianne Løvland / NTB scanpix 

iriks

Årets vinner av Holbergprisen ble kunngjort ved Universitetet i Bergen onsdag morgen.

– Cass Sunstein er en av vår tids mest vidtfavnende, innovative og toneangivende forskere, heter det i juryens begrunnelse.

Han hylles for å ha redefinert flere forskningsfelt, og også for at forskningen hans er implementert i samfunnet og har fått betydning for politikkutforming. Samtidig evner han å nå fram til folk flest.

–Han behersker kunsten å formidle komplekse idéer til allmennheten. Hans tilnærming er vitenskapelig stringent, men samtidig klar og tilgjengelig, og hans arbeider kjennetegnes både av en dyptfølt omsorg for menneskelig velferd og av et utrettelig forsvar for den opplyste, offentlige samtalen. Sunstein er en av vår tids viktigste intellektuelle, sier Holberg-komitéleder Pratap Bhanu Mehta.

Nyttiggjøres

Sunsteins teorier og meninger har bidratt i samfunnsdebatten i flere tiår og har hatt stor innflytelse på utforming av amerikansk politikk. Han jobbet blant annet som leder for reguleringsmyndighetene i Det hvite hus under president Barack Obama. Den amerikanske jussprofessoren har skrevet utallige artikler og 48 bøker, inkludert banebrytende verk om amerikansk forfatnings- og forvaltningsrett. Han har bidratt med praktiske verktøy som kostnad-nytte analyse, som kan benyttes i det offentlige.

Ikke minst har han bidratt til synet på menneskelig atferd i samfunnet og hvordan denne ofte kan påvirkes. Boka «Nudge: Improving Decisions about Health, Wealth, and Happiness», som han skrev i 2008 sammen med atferdsøkonom Richard Thaler, ble en bestselger. Den tar for seg hvordan mennesker lar irrasjonell tenkning og latskap påvirke sine valg, og hvordan dette med små dytt fra siden – nudges, eller lirkemidler – kan påvirkes i riktig retning, slik at man tar bedre beslutninger for helse, rikdom og lykke.

Med gode eksempler viser han hvordan private og offentlige organisasjoner kan hjelpe enkeltpersoner med å treffe bedre valg. Et grep kan være å forhåndsutfylte skjema med de beste alternativene, slik at å velge dårligere alternativ vil kreve en ekstra innsats. Latskapen vil drive dem til bedre valg.

Varige verdier

Selv sier Sunstein at han har vært opptatt av hvordan man fremmer varige, konstitusjonelle idealer som frihet, verdighet, likhet, selvbestemmelse og rettssikkerhet.

– Hovedmålet har vært å styrke demokratiteoriens fundamenter og tilpasse dem en moderne tid. Jeg ønsker å forstå hvordan demokratier kan lykkes i praksis med å både forbedre og forlenge våre liv, sier han.

Holbergprisen er i år på 6 millioner kroner og vil deles ut under en seremoni i Universitetsaulaen ved Universitetet i Bergen 6. juni. Samtidig deles Nils Klim-prisen på 500.000 kroner ut til en nordisk forsker under 35 år for innsats innen Holbergprisens fagområder. I år går Nils Klim-prisen til den norske statsviteren Francesca R. Jensenius, for hennes forskning på valg, utvikling og likestillingsspørsmål i India og andre land.

Jensenius er seniorforsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt, men tiltrer som førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo, Institutt for statsvitenskap, i april.

– Jensenius er en fremragende statsviter. Hun håndterer komplekse teorier så vel som empiriske data med samme eleganse og klarhet. Jensenius’ karriere gjør henne ytterst velegnet som rollemodell for yngre forskere, sier leder av Nils Klim-komiteen, professor Frans Gregersen.

(©NTB)