Dødsfall under dykking etter kamskjell opp for Høyesterett

Høyesterett skal behandle saken der en dykker omkom under kamskjellfangst i Møre og Romsdal for snaut fire år siden.

Illustrasjonsfoto: Berit Roald / NTB scanpix 

iriks

Frostating lagmannsrett konkluderte med at tingretten tok feil da arbeidsgiveren ble frifunnet for at en dykker mistet livet under sanking av kamskjell utenfor Smøla i Møre og Romsdal i 2014. Nå skal Høyesterett se på spørsmålet.

Selv mener tiltalte – den daglige lederen i et båtselskap på Frøya – at virksomheten er omfattet av unntaksbestemmelsen i arbeidsmiljøloven for sjøfart, fangst og fiske.

Kamskjelldykkeren Krasimir Krastev (56) døde på jobb i 2014. Dette var den tredje gangen en dykker fra samme båt omkom under dykking etter verdifulle kamskjell. I alle saker ble det påpekt brudd på arbeidsmiljøloven og dykkerforskriften.

Spørsmålet som står sentralt under Høyesteretts behandling er om kommersiell kamskjelldykking er omfattet av unntaksbestemmelsen, og om lagmannsretten har forstått lovverket riktig når den kom til at virksomheten ikke er omfattet, selv om den foregikk fra et fartøy.

Lagmannsretten trekker fram at det, til tross for enkelte likhetstrekk med dem som driver fiske og fangst fra båt, er avgjørende forskjeller for dykking etter kamskjell. Båten var bare et transportmiddel til stedet der dykkingen foregikk, og var ikke spesielt utrustet for kamskjellfangst. Også selve sankingen skiller seg grunnleggende fra fiske, påpekte lagmannsretten i sin dom. Kamskjelldykking faller derfor ikke under definisjonen «sjøfart, fangst og fiske», konkluderte retten.

(©NTB)