Ni av ti eldre fikk minst ett legemiddel på resept i fjor

Legemiddelbruken blant eldre over 65 år har økt markant siden 2004. I fjor fikk ni av ti eldre over 65 år minst ett legemiddel på resept.

Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix 

iriks

Hele 76.000 hjemmeboende eldre over 65 år hentet ut minst 15 reseptbelagte legemidler i 2017, viser tall Folkehelseinstituttet har hentet ut fra Reseptregisteret, som har oversikt over omfang og bruk av alle reseptbelagte legemidler i Norge.

Andelen kvinner som fikk minst 15 reseptbelagte medisiner, var på 10,5 prosent i fjor, mens andelen i 2004 var 6,9 prosent. Blant menn var andelen 7,5 prosent i fjor, opp fra 4,7 prosent i 2004, ifølge rapporten «Reseptregisteret 2013–2017» som ble offentliggjort torsdag.

Grafene peker oppover for samtlige grupper: Så å si alle – rundt 90 prosent – fikk minst ett legemiddel på reseptbelagte legemiddel i fjor, 570.000 eldre fikk fem eller flere legemidler, 236.000 eldre fikk minst ti legemidler og 22.000 eldre over 65 år hører hjemme i gruppen som fikk 20 eller flere legemidler på resept i fjor.

Fare for feilbruk

Tendensen har vært økende i hele perioden. De senere årene har det vært økt oppmerksomhet på legemiddelgjennomgang og «avmedisinering» blant eldre. Jo flere legemidler som blir skrevet ut, desto større er faren for feilbruk, påpeker Folkehelsa.

– Regelmessig legemiddelgjennomgang er særlig aktuelt for eldre, slik at man kan avdekke tilfeller der risikoen ved å ta mange legemidler overstiger nytten, sier seniorrådgiver Christian Berg i Folkehelseinstituttet.

Flere legemidler kan brukes til behandling eller forebygging av én enkelt sykdom. Hvis en person i tillegg har flere sykdommer, kan risikoen for uhensiktsmessig legemiddelbruk, bivirkninger, interaksjoner, sykehusinnleggelser og i verste fall død øke.

Magesår og kolesterol

Økningen i andel brukere over tid er tydeligst for svake smertestillende legemidler, legemidler ved magesår og spiserørsbetennelse og legemidler som senker kolesterol og andre fettstoffer i blodet. Andelen som bruker beroligende midler og sovemidler har gått ned, og andelen brukere av antibiotika var også noe redusert i fjor.

Paracetamol var det mest brukte legemiddelet i Norge i fjor, uavhengig av brukerens alder. Hver tiende nordmann (9,9 prosent) fikk skrevet ut resept på paracetamol i fjor. Antibiotikumet Penicillin V, eller fenoksymetylpenicillin, og det blodfortynnende middelet acetylsalisylsyre var de to nest mest populære, reseptbelagte medisinene og ble skrevet ut til henholdsvis 7,5 og 6,9 prosent av befolkningen i 2017.

(©NTB)