Norskfødte med innvandrerforeldre opplever ofte mer diskriminering

27 prosent av norskfødte med innvandrerforeldre sier at de har blitt diskriminert i arbeidslivet, utdanning eller helsevesen.

En SSB-undersøkelse viser at norskfødte med innvandrerforeldre oftere opplever diskriminering enn befolkningen for øvrig. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix 

iriks

Til sammenligning opplevde 19 prosent av gruppas foreldre å ha blitt diskriminert. Det viser en oppfølgingsrapport på SSBs levekårsundersøkelse fra 2016.

Særlig norskfødte med pakistanske foreldre opplever seg diskriminert i arbeidslivet.

– 28 prosent av de med foreldre fra Pakistan har opplevd å ha blitt diskriminert på arbeidsplassen i løpet av det siste året. 25 prosent i forbindelse med ansettelse. Henholdsvis 14 prosent og 9 prosent av de med foreldre fra Vietnam opplever det samme, sier seniorrådgiver Signe Vrålstad i SSB til NTB.

Noe lavere tillit

Rapportens utvalg består av norskfødte i alderen 16 til 39 år med foreldre født i Pakistan, Vietnam, Tyrkia og Sri Lanka. På spørsmål om i hvilken grad folk flest er til å stole på, svarer den norske befolkningen i snitt 7 på skalaen 0–10. Den aktuelle gruppa svarer i snitt 6.1 på det samme spørsmålet.

– Mennesker med bakgrunn fra Tyrkia og Pakistan har lavere tillit til andre mennesker enn resten av de spurte. De har også noe lavere tillit til det politiske systemet, rettsvesenet og politiet, sier Vrålstad.

Godt utdannede boligeiere

SSB-rapporten viser for øvrig at norskfødte med innvandrerforeldre har mer til felles med den norske befolkningen enn foreldrene.

Generasjonen har sterkere tilhørighet til Norge enn foreldrenes opprinnelsesland, og høyere deltakelse i høyere utdanning enn både innvandrere og befolkningen generelt.

– Rapporten viser at norskfødte med innvandrerforeldre har gjennomgående bedre levekår enn innvandrere. De har en høyere eierandel på bolig enn norskfødte med norske foreldre på samme alder, og er bedre stilt økonomisk enn innvandrere. De opplever også økonomien sin som bedre enn det innvandrere i Norge gjør, forklarer Vrålstad.

Sekularisering

Norskfødte med innvandrerforeldre har et over gjennomsnittlig nært forhold til religion. Dette gjelder særlig de med bakgrunn fra de muslimske landene Tyrkia og Pakistan.

Samtidig ser SSB en økt sekularisering som også gjelder denne gruppa, samt de med foreldre fra Sri Lanka og Vietnam.

«De som ikke lenger har den tro de er vokst opp i, går ikke over til andre religioner», heter det i rapporten.

Drikker mindre alkohol

Et annet trekk for nordmenn med innvandrerforeldre er at de drikker mer enn den foregående generasjonen. 40 prosent svarer at de har drukket alkohol det siste året.

Tallet er bare halvparten tallet for jevnaldrende i resten av befolkningen.

– Det er store forskjeller i drikkevaner som gjenspeiler familiens landbakgrunn. De med foreldre fra Vietnam drikker i like stor grad som den jevnaldrende befolkningen. Men svært få kvinner med foreldre fra Pakistan oppgir å ha drukket alkohol, sier Anne Berit Dalgard, rapportens redaktør, om tallene.

– Selv om vi ser forskjeller mellom de fire utvalgslandene, kan vi nok trygt konkludere med at norskfødte med innvandrerforeldre fra disse landene er bedre integrert enn far og mor, sier Dalgard.

(©NTB)

Vi ønsker engasjerende debatter på itromso.no. Du er velkommen til å kommentere sakene på våre sider, men vi ber deg først lese våre retningslinjer for innlegg:

×

RETNINGSLINJER FOR INNLEGG

iTromsø gjør oppmerksom på at du er juridisk ansvarlig for dine kommentarer. Dette personlige ansvaret gjelder enten du velger å kommentere i kommentarfeltene på våre nettsider eller du skriver innlegg på våre Facebook-sider.

iTromsø ønsker en åpen, saklig og engasjerende debatt. Vi oppfordrer alle til å være saklige, vise respekt for andres meninger og å holde seg til saken. Vi fjerner fortløpende innlegg som er rasistiske, sjikanøse eller på annen måte strider mot etikk eller lovverk. Du kan varsle oss her dersom du ser innlegg du mener bryter med god debattskikk.

Alle som vil delta i debatten hos oss må skrive under eget navn. Vi forbeholder oss retten til å utestenge brukere som begår grove eller gjentatte brudd på våre retningslinjer.

iriks