Kritisk for bieart

Hittil i år er det bare registrert elleve rødknappsandbier i Norge. Norsk institutt for naturforskning frykter at arten dør ut i løpet av de neste årene.
iriks

Rødknappsandbien har lenge vært utrydningstruet, som følge av menneskelig påvirkning. Bakgrunnen for at den rødlistede arten sliter spesielt i år, er mye sol og varme.

– De legger larvene sine nedi tørr sandjord. Blir det for tørt, risikerer larvene å tørke ut, sier seniorforsker Frode Ødegaard ved Norsk institutt for naturforskning til NTB.

Han sier at det hittil i år bare er blitt registrert elleve individer i Norge i henholdsvis Grimstad, Halden og ved Gardermoen i Akershus. Det er en klar nedgang fra i fjor.

Da ble det registrert et langt større antall bier på 12 forskjellige plasser.

– I tillegg til den menneskelige påvirkningsfaktoren, har du naturlige svingninger. Det er slike flaskehalssesonger som slår ut truede arter, sier Ødegaard.

Rødknappsandbien sliter også utenfor Norge. For å holde den her til lands, mener Ødegaard at det er viktig å følge handlingsplanen for å redde arten.

– Arten henter bare pollen fra blomsten rødknapp. Derfor er det viktig å unngå tidlig slått av rødknapp for å sikre nok mat og leveområder, sier forskeren, som frykter at arten kommer til å dø ut i løpet av de neste ti årene.

(©NTB)