Stabilt sykefravær på slutten av 2018

Sykefraværet for fjerde kvartal i fjor var 5,8 prosent, viser sesongjusterte tall fra Nav. Det er samme nivå som kvartalet før.

– Selv om sykefraværet varierer litt fra kvartal til kvartal, er hovedbildet de siste årene at sykefraværet er stabilt, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix 

iriks

For å kunne sammenligne sykefraværet med forutgående kvartaler, blir det korrigert for sesongvariasjoner som skyldes blant annet influensa og bevegelige helligdager.

Sammenlignet med tredje kvartal i fjor var det legemeldte sykefraværet stabilt på 4,9 prosent. Det egenmeldte fraværet gikk ned fra 0,9 til 0,8. Det totale sykefraværet for 4. kvartal 2018 er dermed 5,8 prosent.

– Selv om sykefraværet varierer litt fra kvartal til kvartal, er hovedbildet de siste årene at sykefraværet er stabilt, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i en pressemelding.

Fra og med 4. kvartal i fjor er tallgrunnlaget for både for det legemeldte og egenmeldte fraværet endret, ettersom Statistisk sentralbyrå (SSB) og Nav ikke lenger korrigerer avtalte dagsverk for uttak av ferie. Endringen innebærer at sykefraværsprosenten blir lavere. Alle tidsseriene er korrigert tilbake i tid.

(©NTB)