SSB: Arbeidsledigheten er 3,9 prosent

Det var 108.000 arbeidsledige i januar, justert for sesongvariasjoner. Det tilsvarer 3,9 prosent av arbeidsstyrken og er en nedgang på 0,1 prosentpoeng.

105.000 var arbeidsløse i januar, ifølge SSB. Dette tilsvarer nesten fire prosent av arbeidsstyrken.  Foto: Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

iriks

Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) fra Statistisk sentralbyrå viser at det i januar (gjennomsnitt desember-februar) var 108.000 arbeidsløse.

Det er 4.000 færre enn i oktober (gjennomsnitt september-november). Nedgangen er klart innenfor feilmarginen i AKU.

Talet på sysselsatte personer viste en nedgang på 8.000 fra oktober til januar. Denne nedgangen er også innenfor feilmarginen i AKU. Tallet på sysselsatte har ifølge SSB vært noenlunde det samme siden sommeren 2018.

67,5 prosent av arbeidsstyrken er sysselsatt, som er en nedgang på 0,3 prosentpoeng siden oktober.

(NTB)