Seks cruiseskip fikk motorstopp eller drev langs norskekysten

Viking Sky er det sjette passasjerskipet som er kommet i drift langs norskekysten i løpet av det siste året.

Viking Sky er det sjette passasjerskipet som har kommet i drift langs norskekysten i løpet av det siste året. I alt 114 skip har fått motorstopp langs kysten siden 2017. Her driver cruiseskipet på Hustadvika. Foto: Frank Einar Vatne / NTB scanpix 

iriks

En kartlegging Aftenposten har gjort av loggene til sjøtrafikksentralene og Kystverkets beredskapsavdeling, viser at 114 skip har fått motorstopp og drevet langs norskekysten i løpet av 2018 og hittil i 2019. Flere hendelser viser at det ofte er små marginer før det går galt.

Kartleggingen viser at flere cruise- og passasjerskip har vært i drift eller fått motorstopp siden januar 2018.

Maskinhavari utgjør en liten del av skipsulykker i norske hav. En fullstendig blackout inntreffer enda sjeldnere. Når blackouten skjer nær land, kan det ta svært kort tid før skipet havarerer.

Blackouten til Viking Sky skyldtes for lavt oljetrykk. Det var for lite smøreolje på tankene da skipet kom ut i grov sjø, noe som førte til automatisk nedstengning av motorene, ifølge Sjøfartsdirektoratets gransking.

Aftenpostens gjennomgang av ukeloggene til Kystverkets beredskapssenter viser at det ble registrert over 325 skipshendelser fra 2018 til 2019. I loggene registreres de viktigste hendelsene hvor det er akutt fare for forurensning.

I tillegg til de 114 skipene som fikk motorstopp, blackout eller kom i drift i løpet av perioden, ble det registrert 62 grunnstøtinger og 29 skipsbranner. De fleste hendelsene er knyttet til fiskefartøyer og mindre fartøyer. Men i flere situasjoner er også store skip involvert.

Flere av hendelsene med motorstopp oppsto i forbindelse med planlagte reparasjoner, skifte av oljefiltre eller service. Rederiene sparer tid og penger ved å gjøre det til sjøs og dermed få kortere tid til kai, ifølge avisa.