Flere kan få sone hjemme med fotlenke

Justis- og beredskapsdepartementet foreslår at ubetingede fengselsstraffer, med varighet på opp til seks måneder, i sin helhet kan sones hjemme.

Ordningen med fotlenkesoning gjelder ikke straffedømte som har begått alvorlig kriminalitet eller voldskriminalitet. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix 

iriks

I dag er grensen fire måneders fengsel. Forslaget, som ble sendt på høring i desember 2017 med høringsfrist to måneder senere, er foreløpig ikke behandlet i justiskomiteen.

– Dette støtter vi. Det er mange gode argumenter for å utvide bruken av elektronisk kontroll, sier Jorid A. Teien, friomsorgsleder ved Rogaland friomsorgskontor til Stavanger Aftenblad.

Det er Kriminalomsorgen og ikke dommere som avgjør om man får sone med fotlenke eller om man må sone i fengsel. Flere dommere avisen har snakket, med reagerer på dette.

– Selvfølgelig finnes det dommere som synes det er spesielt, men når det kommer til straffegjennomføring i frihet, som fotlenkesoning er, så ser jeg det som hensiktsmessig at det er kriminalomsorgen som avgjør hvilken soningsform som er best egnet, sier Teien.

Ordningen gjelder ikke straffedømte som har begått alvorlig kriminalitet eller voldskriminalitet.

Justisdepartementet har også foreslått at dømte som er funnet varig soningsudyktige, skal vurderes med tanke på fotlenkesoning, uavhengig av lengde på straffen og hvilket lovbrudd de har begått.

I 2018 var den samlede kapasiteten for soning med fotlenke i Norge på 500 plasser. To tredeler av plassene var i snitt i bruk til enhver tid i fjor. 40 prosent var dømt for ruskjøring.

(©NTB)