Dato for valgdagen 2021 er satt

Stortingsvalget og sametingsvalget i 2021 blir avholdt mandag 13. september.

Mandag 13. september 2021 er det igjen tid for å stemme fram et nytt storting og sameting. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix 

iriks

Datoene ble fastsatt i statsråd fredag.

Forrige stortingsvalg og sametingsvalg ble holdt 11. september 2017. Da gikk tre firedeler, 77.6 prosent, av de stemmeberettigede til urnene.

Valgdeltakelsen ved stortingsvalgene her i landet har ligget på over 75 prosent siden 1930.

(©NTB)