Kommunalbankens egenkapital økes med 750 millioner kroner

Regjeringen spytter inn 750 millioner kroner for å øke Kommunalbankens egenkapital. Slik skal kommunene få hjelp med å refinansiere lån som snart forfaller.

STATEN STILLER OPP: Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) sier staten stiller opp for kommunene når inntektene svikter i denne ekstraordinære situasjonen.  Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

iriks

− Vi forventer at kommunenes utgifter vil øke i perioden vi nå er inne i, samtidig som inntektene vil svikte. Jeg har vært tydelig på at regjeringen og staten skal stille opp for kommunene i denne ekstraordinære situasjonen, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H).

Astrup sier det foreløpig er umulig å tallfeste de økonomiske konsekvensene koronakrisen vil få for kommunene. Dette vil han derfor komme tilbake til i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett.

Koronakrisen har ført til stor uro i finansmarkedene. Flere kommuner finansierer investeringer i verdipapirmarkedet, men sliter med å refinansiere lån som snart forfaller.

Fram til juni forfaller verdipapirer som er utstedt av kommunene til en verdi av totalt 37 milliarder kroner.

– Regjeringen legger nå til rette for at Kommunalbanken kan overta refinansieringen av en stor del av kommunenes gjeld, sier Astrup.

– Slik kan de hjelpe kommunene med å håndtere gjeldsforpliktelsene i tide, samtidig som uroen i kapitalmarkedet ikke forsterkes ytterligere, sier han.

(©NTB)