Nav: Ledighetstoppen kan være passert

421.000 personer var ved utgangen av april registrert som arbeidssøkere hos Nav. Men nå ser det ut til at ledighetstoppen er passert.
iriks

Torsdag var 15 prosent av arbeidsstyrken er registrert som arbeidssøkere, og bruttoledigheten var på 10,1 prosent.

Men sammenlignet med utgangen av mars er det nå 31.600 færre registrert som helt ledige, en nedgang på 10,5 prosent.

Nedgangen har vært størst den siste uken, med 17.900 færre registrerte helt ledige sammenlignet med forrige uke. Bruttoledigheten har falt med 32.700 personer den siste måneden, heter det i Navs månedsrapport.

– Etter en svært dramatisk økning i arbeidsledigheten i mars og i starten av april, ser det nå ut til at vi kan ha passert ledighetstoppen, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i en pressemelding.

Reiselivsnæringen hardt rammet

Tallet på delvis ledige har derimot fortatt å øke. 41.800 flere personer var registrert som delvis ledige i utgangen av april enn i måneden før. Det utgjør en økning på 43 prosent.

I april har det også vært en økning i tallet på helt ledige innenfor yrkesgruppene reiseliv og transport, serviceyrker og innen undervisning. For alle andre yrkesgrupper har tallet på helt ledige gått ned. I reiseliv og transport var 27 prosent av arbeidsstyrken registrert som helt ledige i april.

I butikk- og salgsarbeid har tallet på helt ledige gått ned, men dette må ses i sammenheng med at antall delvis ledige har økt med 8.200 personer.

– De nye Nav-tallene for april viser at den ekstreme oppgangen er i ferd med å flate ut. Jeg ser på det som et forsiktig godt tegn, men situasjonen er alvorlig med veldig mange permitterte og arbeidsledige, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) i en pressemelding.

Størst andel arbeidsledige i Oslo

I april ble det færre ledige i alle fylkene i Norge, og Møre og Romsdal og Agder er fylkene som har hatt størst nedgang i ledigheten med henholdsvis -16 prosent og -14 prosent.

Fylkene der andelen helt ledige var høyest i april var Oslo med 12,5 prosent, mens Nordland hadde den laveste andelen helt ledige med 7,7 prosent.

Selv om det ifølge Nav kan se ut til at ledighetstoppen kan være passert, er det registrert 40 prosent færre ledige stillinger på nav.no i april enn i samme måned i 2019.

Den ekstraordinære situasjonen skyldes i hovedsak smittetiltak mot korona her hjemme, koronasjokk i verdensøkonomien og en sterkt fallende oljepris.