Over 8.000 personlige bilskilt registrert i Norge

Til og med mai i år var det solgt 8.358 personlige bilskilt her i landet siden det ble åpnet for slike skilt sommeren 2017.

Daværende samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) fikk mye av æren for innføringen av skiltene, som egentlig var et forslag fra KrF. Skiltet må bestå av mellom to og sju tegn inkludert mellomrom. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix 

iriks

Interessen var størst det første året med 5.036 solgte skilt. Nå ligger salget på vel 1.000 skilt i året, skriver Stavanger Aftenblad.

Når 2020 er omme regner Statens vegvesen med et overskudd på 49 millioner kroner fra ordningen siden 2017. Overskuddet går til arbeidet med nasjonale trafikksikkerhetskampanjer – i tråd med Stortingets vedtak.

Stortinget stemte enstemmig for ordningen i desember 2014 etter et forslag fra Kristelig Folkeparti.

Ketil Solvik-Olsen (Frp) fikk æren av å innføre ordningen som samferdselsminister i juni 2017. Knut Arild Hareide (KrF), som i dag er samferdselsminister, reagerte etter innføringen på at Frp fikk æren for KrFs idé.

Han beskriver i dag ordningen som en suksess

– Mange har stor interesse for biler og er opptatte av at bilskiltene skal være tidsriktige, enten det er et personlig bilskilt eller til veteranbiler. Derfor jobber vi videre med å utvide ordningen, til glede for alle bilister, men kanskje spesielt de som har biler som flott hobby, sier Hareide.

(©NTB)