Helsedirektoratet ber kommunene lage planer for kontakt med sine innbyggere

Med risiko for lokale koronautbrudd rundt om i landet oppfordrer Helsedirektoratet kommunene til å ha en plan for kommunikasjon med innbyggerne.
iriks

Dersom det oppstår lokale utbrudd, må kommunikasjon med befolkningen på stedet forsterkes. Informasjon om at det er økt lokal smitte, og hva hver enkelt skal gjøre, bør være tilgjengelig i alle kanaler, skriver Helsedirektoratet.

Direktoratet viser til en håndbok som er laget av Folkehelseinstituttet og distribuert til kommunelegene. Der finnes instrukser for hvordan et lokalt koronautbrudd skal håndteres. Kontakt med innbyggerne er en sentral del av dette arbeidet.

– Kommunelegen bør samarbeide nært med kommunens kommunikasjonsrådgivere, slik at lokalbefolkningen vet at nå er det en smittesituasjon. Innbyggerne må få opplysninger om hva de kan gjøre for å begrense smitten, sier kommunikasjonsdirektør i Helsedirektoratet, Trine Melgård.

Hun oppfordrer kommunene også om å ha planer om hvordan de skal holde kontakten med frivillige organisasjoner, trossamfunn og andre ressurser i lokalsamfunnet.

(©NTB)