Lite koronasmitte i barnehage og skole

Tall fra Nasjonalt smittesporingsteam ved Folkehelseinstituttet viser at det er få smittetilfeller i barnehager og på skoler i Norge.

Norges Toppidrettsgymnas (NTG) på Lillehammer er blant skolene med flest koronasmittede. Arkivfoto: Geir Olsen / NTB 

iriks

Til sammen er det meldt om koronatilfeller ved 24 av 5.730 barnehager, 57 av 2.799 grunnskoler, og 15 av 413 videregående skoler i perioden 1. juni til 1. oktober 2020.

Kun ni skoler har mer enn fem smittetilfeller blant elever og ansatte totalt. Skolene med flest tilfeller er Sagdalen skole i Lillestrøm kommune og Norges Toppidrettsgymnas på Lillehammer, med henholdsvis 24 og 25 tilfeller.

– Dette samsvarer godt med den samlede kunnskapen vi har om covid-19 og barn, og tall som er rapportert fra andre land, sier overlege Margrethe Greve-Isdahl ved Folkehelseinstituttet.

Karanteneanbefalinger kan bli revurdert

Hun presiserer at det oftest dreier seg om enkelttilfeller, og at det sjelden er snakk om større utbrudd. Skoleutbrudd defineres av FHI som når det er sannsynlig smittespredningen har skjedd på en skole eller barnehage.

Greve-Isdahl sier at FHI har vært i kontakt med mange av kommunene med påviste smittetilfeller i tilknytning til skoler og barnehager. De sier at det ofte kan være vanskelig å definere nærkontakter og hvem som må i karantene. Likevel er det viktig å gjøre gode kartlegginger, slik at det i minst mulig grad går utover barn og unges skole- eller barnehagetilbud.

Hun understreker at det er svært sjelden at barn og unge blir alvorlig koronasyke, og at det kan være grunn til å revurdere anbefalingene for karantene.

Avventer resultater

– Når vi nå ser at det er lite smitte i barnehager og på skoler, kan det være grunn til å revurdere anbefalingene for karantene i denne aldersgruppen slik at tiltakene står i forhold til risiko for smitte og alvorlig sykdom. Vi avventer imidlertid resultater fra Korona-barn-studien før vi eventuelt foreslår endringer, sier hun.

I den nevnte studien blir barn med påvist covid-19 og deres nærkontakter fulgt opp. I studien skal nå også smittetilfeller blant ungdomsskoleelever inkluderes.

Prosjektleder for studien, Brita Askeland Winje, sier at foreløpige data samsvarer med vurderingen om at barn har en begrenset rolle i smittespredningen, men at studien nå fortsetter.

(©NTB)