En av fire sliter psykisk som følge av koronapandemien

En av fire nordmenn opplever nå livssituasjonen og hverdagen som psykisk belastende som følge av pandemien. Det viser en fersk undersøkelse.

En av fire nordmenn opplever livssituasjonen og hverdagen som psykisk belastende som følge av pandemien. Tre av ti sier de føler seg ensomme. Illustrasjonsfoto: Terje Pedersen / NTB 

iriks

Norsk koronamonitor fra Opinion har gjennom pandemien spurt 79.000 nordmenn om hvordan de vurderer sin psykiske helse og livssituasjon etter koronautbruddet.

I juli oppgir en av fire nordmenn – 26 prosent – at de opplever nåværende livssituasjon og hverdag som psykisk belastende som følge av endringer i hverdagsrutiner på grunn av koronapandemien.

Det er en nedgang på 6 prosentpoeng fra juni.

– Vi har nå gjennomlevd 500 dager med pandemi. Det positive er at andelen som i juli opplever hverdagen som psykisk belastende, er på sitt laveste nivå på nesten ti måneder, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

I juli sier også 57 prosent av de spurte at de savner mer kontakt med andre mennesker. Dette er 5 prosentpoeng lavere enn i juni, og laveste nivå på ni måneder. Likevel er det hele 19 prosentpoeng høyere enn i juli i fjor.

Tre av ti nordmenn sier at de føler seg ensomme for tiden som følge av pandemien.

(©NTB)