38 milliarder i skatte- og avgiftskutt under Solberg

De samlede skatte- og avgiftslettelsene i Erna Solbergs regjeringsperiode vil ende på 38 milliarder kroner.
iriks

Det oppsummerte finansminister Jan Tore Sanner (H) da han la fram den avtroppende regjeringens budsjettforslag tirsdag.

Fra Solberg-regjeringen tiltrådte i 2013 og fram til 2021 ble formuesskatten kuttet med 10 milliarder kroner. Også denne gangen foreslår Sanner kutt. Det er beregnet til 535 millioner kroner påløpt og 425 millioner kroner bokført.

Regjeringen beskriver dette som en prioritet.

– Og neste år vil vi fortsette nedtrappingen av formuesskatten på arbeidende kapital. Det styrker insentivene til å investere, og reinvestere i norske bedrifter og arbeidsplasser. Samtidig vil vi øke formuesskatten på sekundærbolig. I 2013 fikk du lavere formuesskatt om du investerte i en ekstra leilighet enn om du investerte i en norsk bedrift. Nå er det omvendt. Målet er at en større del av sparingen skal gå til næringsvirksomhet, sa Sanner i finanstalen.

I budsjettforslaget for 2022 foreslår regjeringen å redusere formuesverdien av aksjer og driftsmidler til 50 prosent av formuesskattegrunnlaget. Samtidig økes bunnfradraget til 1,6 millioner kroner.