Regjeringen vil forenkle barnevernloven

Oslo (NTB-Alexander Vestrum): Helhet og enklere språk står sentralt når regjeringen starter arbeidet med en revidert barnevernlov. Den skal erstatte loven fra 1992.

Illustrasjonsfoto: Sara Johannessen / NTB scanpix 

iriks

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (Frp) vil nedsette et lovutvalg som skal se på hvordan loven kan forenkles.

– Vi må revidere barnevernloven. Dagens lov er fra 1992 og er flikket på mange ganger. Nå er tiden inne for å se på helheten. Vi må gjøre loven mer tilgjengelig, særlig språket, og vi må bedre rettssikkerheten til barna, sier Horne til Vårt Land.

I tillegg til forenkling skal utvalget blant annet se nærmere på barnevernets ansvarsområde, forebyggende arbeid, prinsippene i barnevernet, tidsriktighet for loven og partsrettigheter og samvær.

– Bare 19 prosent av barn og unge i barnevernet har foreldre som bor sammen – mot 75 prosent i befolkningen for øvrig. Det vil si at mange barn tilbringer mye tid med samværsforeldre, eller at barna har delt fast bosted. Barnevernloven må tilpasses samfunnsutviklingen, sier Horne i en pressemelding tirsdag.

Dessuten skal lovutvalget ta for seg utfordringene med at stadig flere barn har tilknytning til flere land enn Norge. (©NTB)