Fagfolk gi bedre vern til ufødte barn

Oslo (NTB): Dagens lovverk hindrer barnevernet i å gripe inn overfor gravide som kan skade barnet sitt. Fagfolk vil gjøre noe med dette, men Frp er skeptisk.
iriks

Klinisk sosionom Liv Drangsholt ved Kompetansesenter rus ved Borgestadklinikken mener barnevernloven må endres slik at den også gjelder for ufødte barn, skriver Vårt Land.

– Vi trenger en ny lov som gir barnevernet anledning til å hjelpe også ufødte barn. Jeg vil ha meldeplikt i alle de tilfellene der helsepersonell har grunn til å tro at et barn vil bli skadet i svangerskapet, sier hun til avisen.

I dag har helsepersonell kun meldeplikt når en gravid kvinne ruser seg og det er overveiende sannsynlig at barnet blir født med skader. Men at regelen kun gjelder for kvinner med rusproblemer, bidrar til å svekke ordningen, mener Drangsholt.

– Hvis den gravide er nykter og kjæresten ruser seg, har ikke helsepersonell meldeplikt til noen og det er vanskelig å hjelpe, sier hun.

Første nestleder Solveig Horne (Frp) i Familiekomiteen på Stortinget er skeptisk til å åpne for ny barnevernlov. (©NTB)