SV-støtte til mykere asylpolitikk

Oslo (NTB-Steinar Schjetne): SV går inn for politiske endringer for å ivareta asylbarn som har vært i landet lenge. Men partileder Audun Lysbakken vil ikke ta stilling til et forslag i Stortinget med dette som målsetting.
iriks

– Jeg er glad for det sterke engasjementet for asylbarna, sier Lysbakken til NTB.

Han kjenner ikke innholdet i forslaget fra Venstre og Kristelig Folkeparti om en ny forskrift hvor det tydelig presiseres at barnas beste skal komme foran såkalte innvandringsregulerende hensyn og vil derfor ikke kommentere det.

Lysbakken er imidlertid klar på at det er naturlig for SV å delta og støtte i demonstrasjonene som er planlagt lørdag, hvor kravet nettopp er «strakstiltak og en ny forskrift som klart slår fast at barns beste skal gå foran innvandringspolitiske hensyn».

Markeringene finner sted i 22 byer og er unisone i sin støtte til kravet om at de 544 såkalt lengeværende asylbarna får ny saksbehandling som er forankret i en mykere politikk enn hva som har vært tilfelle så langt.

Arrangøren venter deltakelse fra flere tusen mennesker, spesielt i de store byene, lørdag ettermiddag. (©NTB)