Foreslår å gi fylkesmannen ansvar for flyktningene

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (Frp) vil vingeklippe Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) og overføre bosettingsansvaret for flyktninger til Fylkesmannen.
iriks

Horne vil i første omgang prøve dette ut i de to fylkene Hordaland og Østfold, skriver Bergens Tidende.

Horne tror fylkesmennene vil gjøre en bedre jobb med bosetting av flyktninger i enn hennes eget direktorat.

– I dag er det stor forskjell på hvor godt kommunene får til integreringsarbeidet. Fylkesmannen har mer kunnskap om den enkelte kommune enn IMDi, samtidig som de jobber på tvers av kommunegrensene på en rekke områder. Dette prøveprosjektet håper vi skal bedre kommunikasjonen og samarbeidet i fylket, sier hun.

Dette er stikk i strid med hva statsminister Erna Solberg (H) selv uttalte til Bergens Tidende våren 2012. Da ønsket Solberg å begrense Fylkesmannens makt til å fremme innsigelser mot lokalpolitikernes planer.

Fylkesmann Lars Sponheim i Hordaland vil ikke kommentere saken utover at han avventer oppdraget fra departementet. (©NTB) (©NTB)