Norge krever nye grenseregler i Schengen 

Norge ber EU om å endre reglene slik at det blir lettere å beholde den midlertidige grensekontrollen internt i Schengen-området. 

EU holdt torsdag justis- og innvandringsministermøte i Brussel. Den midlertidige grensekontrollen i Norge og andre land i Schengen-området ble diskutert på sidelinjene av møtet. Foto: Virginia Mayo / AP / NTB scanpix 

uriks

Norge, Danmark, Tyskland, Østerrike og Frankrike har nå sendt et felles forslag til EU-kommisjonen.

Der ber de fem landene om mer fleksible regler for indre grensekontroll i Schengen.

– Dette er en tilpasning til den virkeligheten vi lever i. Det er ikke en juridisk virkelighet, men den virkelige verden, sier Danmarks innvandringsminister Inger Støjberg.

Hun mener hvert enkelt land må kunne innføre grensekontroll når det er behov for det, og beholde den så lenge det er behov for det.

Viser til terrorfare

Saken ble tatt opp til diskusjon på sidelinjene av EUs justis- og innvandringsministermøte i Brussel torsdag. Norge var spesielt invitert til møtet og deltok med to statssekretærer.

– Etter vårt syn er dette et forslag som balanserer nødvendigheten av å opprettholde Schengen-regelverket med behovet for å gi medlemsstatene de nødvendige verktøy for å opprettholde sin egen indre sikkerhet, sier justisminister Per-Willy Amundsen (Frp).

Det var Frankrike som først tok initiativ til regelendringene.

EU-kommisjonen skal nå vurdere innspillet og ventes å komme med et eget løsningsforslag ved månedsskiftet.

Viser til terrorfare

I dag åpner reglene for at det kan innføres grensekontroll i seks måneder hvis det oppstår alvorlige sikkerhetstrusler mot et land. Frankrike innførte slik grensekontroll etter terroren høsten 2015.

I unntakstilfeller kan grensekontrollen forlenges. Men den kan ikke vare lenger enn i to år.

Denne tidsgrensa er ikke tilpasset dagens situasjon, hvor det eksisterer en varig terrortrussel, skriver de fem Schengen-landene i forslaget de nå har lagt fram. NTB har fått tilgang til forslagsteksten.

De fem landene krever at hvert enkelt land må få anledning til å innføre mer langvarig grensekontroll når trusselbildet tilsier det.

Stopper asylsøkere

I Norge, Danmark, Sverige, Tyskland og Østerrike ble det innført midlertidig grensekontroll i kjølvannet av flyktningkrisen.

Den offisielle begrunnelsen for denne kontrollen var ikke terrorfare, men at EU ikke hadde kontroll på yttergrensene.

I dag er situasjonen mindre prekær. EU-kommisjonen har derfor gjort det klart at det ikke vil bli åpnet for flere forlengelser av kontroll som er spesifikt knyttet til innvandring. Den gjeldende kontrollen må avsluttes innen 11. november i år.

Det er ventet at flere land likevel vil insistere på å fortsette med kontroll på indre grenser, men nå med terrorfare som begrunnelse.

Politisk betent

EUs innvandringskommissær Dimitris Avramopoulos åpnet torsdag ettermiddag for en slik løsning.

– Den midlertidige grensekontrollen som ble innført på grunn av innvandringspress, må avsluttes i november. Det er klart. Men vi erkjenner at det har oppstått nye sikkerhetsutfordringer de siste årene, sa han.

Avrampoulos var likevel klar på at grensekontrollen ikke må gå så langt at Schengen undergraves.

EU har gjentatte ganger påpekt at grensekontroll på interne Schengen-grenser kun må gjennomføres som «en siste utvei», og at kontrollen da må være målrettet og så begrenset som mulig. Kontrollen er politisk betent fordi den hindrer den frie flyten over grensene internt i Schengen-området.

Den norske kontrollen gjelder ferjer som ankommer fra Danmark, Sverige og Tyskland.

Kontrollen utføres på stikkprøvebasis, og svært få personer nektes innreise.

(©NTB)

Vi ønsker engasjerende debatter på itromso.no. Du er velkommen til å kommentere sakene på våre sider, men vi ber deg først lese våre retningslinjer for innlegg:

×

RETNINGSLINJER FOR INNLEGG

iTromsø gjør oppmerksom på at du er juridisk ansvarlig for dine kommentarer. Dette personlige ansvaret gjelder enten du velger å kommentere i kommentarfeltene på våre nettsider eller du skriver innlegg på våre Facebook-sider.

iTromsø ønsker en åpen, saklig og engasjerende debatt. Vi oppfordrer alle til å være saklige, vise respekt for andres meninger og å holde seg til saken. Vi fjerner fortløpende innlegg som er rasistiske, sjikanøse eller på annen måte strider mot etikk eller lovverk. Du kan varsle oss dersom du ser innlegg du mener bryter med god debattskikk.

Alle som vil delta i debatten hos oss må skrive under eget navn. Vi forbeholder oss retten til å utestenge brukere som begår grove eller gjentatte brudd på våre retningslinjer.

uriks