EUs mattilsyn: Plantevernmiddel bidrar til å ta knekken på biene

En ny studie fra EUs mattilsyn bekrefter at nikotinlignende plantevernmidler truer en rekke biearter.

Bier trues av sprøytemidler, ifølge EUs mattilsyn. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix 

uriks

EU-organet kom fram til den samme konklusjonen for fem år siden, men da ble studien avvist som lite troverdig av selskaper som produserer de aktuelle plantevernmidlene.

Onsdag la EUs mattilsyn (EFSA) fram en ny studie som bekrefter at de fleste plantevernmidler av denne typen utgjør en risiko for ville bier og honningbier.

– Alt i alt har vi fått bekreftet at de utgjør en risiko mot de tre typene bier vi har vurdert, sier EFSA-ekspert José Tarazona.

De tre bieartene er humler, ensomme bier og honningbier.

Såkalte neonikotinoider er blitt knyttet til en kraftig nedgang i antall bier verden over, noe som har ført til alvorlig bekymring for framtidens matproduksjon ettersom bier spiller en viktig rolle i pollineringen av mange typer vekster.

EFSAs studie omfatter tre typer neonikotinoider: klothianidin, imidakloprid og thiamethoxam. Etter funnene i 2013 har EU innført kraftige restriksjoner på disse.

EFSAs siste funn skal nå oversendes EU-kommisjonen og EU-landene, som skal avgjøre hvorvidt det skal innføres enda strengere restriksjoner på bruken av de aktuelle plantevernmidlene.

Plantevernmidlene blir produsert av blant annet Bayer og Syngenta. For fem år siden avviste de EFSAs funn fordi de mente at de var dårlig underbygget.

(©NTB)