EU-domstolen: Polsk hogst i urskog er ulovlig

Miljøvernere jubler etter at EU-domstolen felte Polen for å ha tillatt omfattende hogst i urskogen Bialowieza. Polen lover å respektere avgjørelsen.

Polske miljøvernere har protestert mot hogsten i Bialowieza-skogen. Nå har EU-domstolen slått fast at hogsten var et brudd på EUs lover. Foto: Czarek Sokolowski / AP / NTB scanpix 

uriks

Polske myndigheter har brutt EUs miljøvernlover, fastslo EU-domstolen tirsdag.

Bialowieza-skogen er en av Europas siste urskoger og er besluttet vernet av EU. I kjennelsen slår domstolen fast at Polen ikke har oppfylt sine forpliktelser om å beskytte naturområder med særskilt betydning.

Polen har i striden om urskogen forsvart hogsten med at den var nødvendig for å hindre spredning av barkbiller og forebygge skogbrann. Miljøaktivister mener den omfattende hogsten av trær ødelegger leveområdene til planter og dyr.

– Vår nasjonalarv

EU-domstolen har tidligere gitt ordre om at tømmerhogsten i skogen må stanse umiddelbart.

Polens miljøminister Henryk Kowalczyk sier at kjennelsen vil bli respektert.

– Bialowieza-skogen er vår nasjonalarv. Alle handlinger er gjort for å bevare den i så god stand som mulig for framtidige generasjoner, framholder han.

Skogen er en av de siste forholdsvis uberørte restene av de enorme skogene som en gang strakte seg over store deler av det europeiske lavlandet.

Glede blant miljøvernere

Verdens naturfond (WWF) gleder seg over avgjørelsen.

– Dette er en stor seier for det polske folk som anser Bialowieza-skogen som en vesentlig del av vår arv, sier Dariusz Gatkowski, spesialist i biologisk mangfold i WWF Polen.

– Men handlingene og lovbruddene som førte til kjennelsen, er en viktig påminnelse om at arbeidet vårt ikke kan stanse her, føyer han til.

Saken havnet i EU-domstolen etter at den polske regjeringen i 2016 ga tillatelse til tre ganger så mye hogst i skogen som tidligere.

Domstolen har kommet fram til at polske myndigheter ikke var i besittelse av alle data som trengtes for å vurdere konsekvensene av tiltakene, og at de heller ikke gjorde nok for å vurdere dem.

(©NTB)