Troms Kraft leverer overskudd

I går ble regnskapet for 2015 behandlet i styret i Troms Kraft AS.

FORNØYD: Konsernsjef Semming Semmingsen (til høyre) er godt fornøyd med fjorårets resultat med tanke på de lave kraftprisene. Til venstre er økonomidirektør Bjørn Arild Espnes.  Foto: John Strandmo

nyhet_old

Troms Kraft AS avholder nå en pressekonferanse hvor de positive tallene presenteres.

- Konsernregnskapet for 2015 viser et overskudd før skatt på 153 millioner kroner. I 2014 var dette overskuddet på 169 millioner kroner, heter det i en pressemelding.

Lave kraftpriser

Årsaken til 2015-resultatet er ifølge Troms Kraft at fjoråret var preget av lavere kraftpriser, lavere inntektsramme for nettselskapet og nedskrivninger av aksjeposten i Nordkraft AS.

Etter skatt er resultatet for 2015 83,6 millioner kroner.

- De lave kraftprisene preger hele bransjen, og svekker hele bransjens lønnsomhet. Ved starten av året 2015 var kraftprisene langt lavere enn hva snittet de siste ti årene har vært. I juli 2015 var prisene på det alle laveste nivået, og lå på 7,8 øre pr. kWh. Snittprisen i tiårsperioden 2005 – 2014 var på 28,8 øre pr. kWh, forklarer konsernsjef Semming Semmingsen i pressemeldingen.

Styreleder Inge K. Hansen sier at resultatet er som forventet, og at den økonomiske og finansielle situasjonen til selskapet fortsatt er sårbar.

2016-tallene

Selskapet har også behandlet 2016-regnskapet per 31. mars, og tallene peker i positiv retning. Per 31. mars har selskapet et resultat på 60 millioner kroner før skatt. På samme tidspunkt i fjor viste tallene et overskudd på 33 millioner kroner.

- Styret er tilfreds med framgangen, det viser at Troms Kraft er på vei i riktig retning. Med fortsatt lave kraftpriser blir det desto viktigere å fortsette å holde fokus på kontinuerlig forbedring av driften, for derigjennom å skape en sunn økonomi. Resultatet er som forventet, tatt i betraktning de lave kraftprisene. Den økonomiske og finansielle situasjonen til selskapet er fortsatt sårbar, og styret tilråder derfor ikke at det utbetales utbytte til våre eiere, sier styreleder Inge K. Hansen i pressemeldingen.

Troms Kraft eier nå selskapet Ishavskraft AS fullt ut, og resultatet fra sistnevnte selskap er derfor lagt inn i regnskapet for første kvartal.

- Vi har fortsatt en utfordring med soliditeten. Vår avtale med bankene forutsetter at vi innen utgangen av juni 2016 skal ha en egenkapitalandel på minimum 25 prosent. Pr. første kvartal var denne på 23,3 prosent. Vi arbeider med flere ulike løsninger på dette, og har god dialog med bankene rundt denne utfordringen, sier konsernsjef Semming Semmingsen i pressemeldingen.