Fra sidelinja

«Hadia Tajik og usannheter om Lofoten»

Aldri før tror jeg at jeg har vært så rasende på radioen, som jeg ble da jeg hørte Hadia Tajik på «Politisk kvarter» i dag.

FAKTAFEIL: «Om Arbeiderpartiets nestleder ikke engang forholder seg til fakta, hvem kan vi da forvente at skal gjøre det?», spør vår gjestekommentator Silje Ask Lundberg i denne kronikken.   Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Silje Ask Lundberg er leder i Naturvernforbundet 

meninger

Der kom hun med følgende setning i debatten om oljeboring i Lofoten:

«Nordland VI skiller seg fra Nordland VII og Troms II på den måten at det allerede foregår en del olje- og gassvirksomhet på deler av feltet, det er allerede en del infrastruktur der, sokkelen er annerledes enn de andre soklene ved at den er breiere og konfliktsannsynligheten mellom fisk og olje er annerledes».

Oljedebatten har vart så lenge i dette landet, at det skal en del til for at jeg blir sint. Det meste har liksom blitt sagt eller gjort før. Men denne gangen tok det kaka. For Arbeiderpartiet sin nestleder kom ikke bare med alternativ fakta, hun serverte det norske folk usannheter.

Og om Arbeiderpartiets nestleder ikke engang forholder seg til fakta, hvem kan vi da forvente at skal gjøre det?

Tajik påsto altså at det allerede foregår olje- og gassvirksomhet utenfor Lofoten på Nordland VI. Det er feil. Det foregår ikke noe olje- eller gassvirksomhet på feltet. Så sa hun at det allerede er en del infrastruktur her, men på Nordland VI er det ikke noe infrastruktur for olje og gass.

Før hun avsluttet med at fordi sokkelen er litt breiere utenfor Lofoten, så vil det ikke være så stort konfliktpotensial med fiskeriene. Det hun så fint unnlater å si er jo at forslaget fra AP sitt sentralstyre vil åpne noen av de beste fiskefeltene for oljevirksomhet, og at det i aller høyeste grad vil være et konfliktpotensial.

Statoil har rettighetene til to lisenser utenfor Røst, etter at Stoltenberg som næringsminister åpnet området i 1994. Det ble boret en tørr brønn her i 2000, før området ble stengt.

At Arbeiderpartiets nestleder mener et område har vært stengt for petroleumsvirksomhet i 17 år kvalifiserer som et område hvor det er aktiv olje- og gassvirksomhet vitner om en alvorlig omskriving av fakta.

I beste fall kommer dette fra en nestleder som har fått feilinformasjon fra andre. I så fall må man spørre om ikke forslaget om å åpne området utenfor Lofoten fra Arbeiderpartiets sentralstyre er tatt på sviktende kunnskapsgrunnlag.

I verste fall er denne påstanden kommet for å - med viten og vilje - mislede det norske folk.

Konfrontert med dette på sosiale medier, sier Tajik at det kom litt feil ut, fordi det var tidlig på morgenen og hun derfor sa feil. Det er likevel ikke en forklaring som holder mål.

Tajik presterte å si akkurat det samme til VG på kvelden den 13. januar. Da sa hun «det er et felt som allerede er delvis åpnet, det drives olje- og gassvirksomhet der allerede i dag».

Når Arbeiderpartiet sin nestleder får seg til å si disse tingene – ja, da har vi et problem. Det første problemet er selvsagt at Tajik i alle fall to ganger de siste to ukene har påstått i nasjonale medier at det er olje og gassaktivitet utenfor Lofoten i dag.

Det andre problemet er at både journalisten i VG og NRK lot henne gjøre det. Debatten om oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja har vi hatt i såpass mange år nå at det må være mulig å stille høyere forventninger til både politikere og journalister.

Vi går nå inn i nok en valgkamp hvor spørsmålet om oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja kommer til å bli blant de viktigste sakene.

La oss håpe at den blir mer redelig enn det som så langt har kommet fra Arbeiderpartiet sin ledelse.

PS: Kronikken er en omskrevet versjon av et et Facebook-innlegg på kronikkforfatterens egen vegg tidligere i dag.