130 millioner til ny industrivei til Breivika havn

Samarbeidspartiene mener man kan sette spaden i jorda for prosjektet allerede i 2018.
nyhet_old

Onsdag ble det kjent at samarbeidspartiene enige om Nasjonal transportplan 2018-20

Hvilke lokale prosjekter som er med i transportplanen ble onsdag presentert på rådhuset i Tromsø. Til stede var Erlend Svardal Bøe (H), Morten Skandfer (V) og Helga Marie Bjerke (KrF).

130 mill.

Med i transportplanen ligger blant annet ny tverrforbindelse i tunnel. I tillegg er ny industrivei i Breivika med i transportplanen. Partiene mener at man allerede i 2018 kan sette spaden i jorda for dette prosjektet.

I NTP er det satt av 130 millioner kroner til en ny nedkjørsel til havna. Fra før av er det klart at Troms fylkeskommune og Tromsø kommune legger til sammen 45 millioner kroner på bordet for denne veien.

- Flaskehals

- Dette er den veien som næringslivet i Tromsø rangerer høyest av nødvendige tiltak. Breivika bli kalt for Nord-Norges største flaskehals, sier Erlend Svardal Bøe (H).

En ny nedkjørsel til havna ligger inne i transportplanens første periode

- Historisk

Stortingsrepresentant for Høyre, Kent Gudmundsen, karakteriserer satsingen i NTP for historisk.

- Og meget god for Tromsø. Vi har E8, Tverrforbindelsen og ny industrivei i Breivika inne i planen. Dessuten har vi konsekvensutredning av Tindtunnelen der Ullsfjordforbindelsen skal tas høyde for, sier Gudmundsen på telefon fra Oslo.

Hvor var Kvænangen igjen?

Helga Marie Bjerke trakk i pressekonferansen fram at E6 i Troms, fra Nordkjosbotn til fylkesgrensa mot Finnmark, får 4,4 milliarder kroner tll prosjekter.

- Tiltakene er viktige for å knytte Nord-Troms-regionen sammen, men også Tromsø sammen med Nord-Troms og Finnmark, sa Bjerke, som ikke var helt stødig i geografien nordaførr.

- Veien over Kvænangsfjellet skal legges om og utbedres for over 1 milliard kroner. Det kan for eksempel ha betydning for fisketransporten fra Skjervøy.

- Kjører den nordover?
- Nei, den gjør kanskje ikke det, sier Bjerke, og innser at veien til Skjervøy kommer inn på E6 sør for Kvænangsfjellet.

- Men det skal flys mye fisk fra Banak i Finnmark, sier Svardal Bøe avvæpnende.

Og det har han rett i. Ifølge NRK ønsker lakseprodusenten Cermaq å fly 110 tonn laks ut i uka.