Gigantoverskridelser for skianlegg på Templarheimen

Kostnadene for flyttingen av ski- og skiskytteranlegget på Templarheimen blir minst dobbelt så dyrt som først antatt. Kommunen har nå gitt prosjektledelsen fyken og sagt opp kontrakten.

HAR GITT PROSJEKTLEDELSEN FYKEN: Etter at skinanlegget på Templarheimen blir 60 millioner dyerer enn antatt har kommunen sagt opp prosjektledelsen.   Foto: Ronald Johansen.

nyhet_old

Det står klart etter at det nå er gjort en kostnadsberegning av prosjektet. Administrasjonen i Tromsø kommune orienterte i dag formannskapet i et ekstraordinært, lukket formannskapsmøte om at byggingen av nytt skistadion på Templarheimen blir betydelig dyrere.

De totale kostnadene for stadionet, som er under bygging som erstatning for dagens anlegg som måtte flytte for å gi plass til Tromsøbadet, vil trolig havne på mellom 80 og 100 millioner kroner. Årsaken skal være at prosjektet blir langt mer komplisert enn først antatt. Dette skriver Tromsø kommune i en pressemelding torsdag ettermiddag.


Formannskapet lukker møte om skiskytterstadion

I et ekstrainnkalt formannskapsmøte torsdag skal politikerne få informasjon om stoda for den forsinkede skiskytterstadion på Templarheimen.

 

Den opprinnelige prisen var beregnet til 37,5 millioner kroner.

– Dette er en meget uheldig situasjon, som vi tar på største alvor. Vi jobber for fullt med å få oversikt over den endelige kostnaden. Siden det er flere oppdragstakere i prosjektet, jobber vi også med å finne riktig fordeling av ansvar, sier avdelingsdirektør for kultur og idrett, Bjarte Kristoffersen i pressemeldingen.

Lukket møte

I pressemeldingen skriver kommunen at kostnadsoverskridelsene kunne ha vært unngått.

DOBBELT SÅ DYRT: Skistadionet på Templarheimen blir trolig dobbelt så dyrt som planlagt.  

– Etter vår vurdering skulle prosjektet vært stanset for lenge siden av dem som er innleid for å styre prosjektet. På den måten kunne kommunen fått en reell mulighet til å gjøre grep og omprosjektere for å hindre at det ble dyrere enn det kommunestyret har vedtatt. I stedet fortsatte arbeidet, uten at kostnadsøkningen var forankret hos oss som byggherre, sier Kristoffersen i pressemeldingen.

Full strid om gravearbeidet på Dramsvegen

I midten av august sendte entreprenøren brev til kommune, og erklærte at de ville stanse gravingen dersom ikke busstraseen ble flyttet. Nå har arbeidet stått på stedet hvil i tre uker.

 

Kommunen har nå gitt prosjektledelsen fyken og sagt opp kontrakten.

– Vi er i forhandlinger og har også varslet erstatningskrav knyttet til innleid prosjektering og prosjektledelse, sier Kristoffersen.

VARSLET ERSTATNINGSKRAV: Tromsø kommune har erstattet erstatningskrav knyttet til innleid projsektering.   Foto: Ronald Johansen

Regiondirektør Åge Aleksandersen i WSP, som er innleid for å styre prosjektet, vil ikke kommentere kritikken i pressemeldingen fra avdelingsdirektør Bjarte Kristoffersen i Tromsø kommune.

– Jeg må lese pressemeldingen først. For øvrig henviser jeg til kommentarer fra vår kommunikasjonsavdeling, sier Aleksandersen til iTromsø.

Kommunikasjonsrådgiver Tuva Bjordal i WSP skriver i en e-post til iTromsø at de vil ta endelig stilling til kravet når de mottar det fra kommunen.

– Utviklingen i prosjektet er sterkt beklagelig, og WSP vil bistå kommunen med det vi kan for å komme til bunns i denne saken. Dette er en sammensatt sak med flere involverte aktører med ulik grad av ansvar. Vi har mottatt varsel om krav om erstatning fra kommunen, og vil ta endelig stilling til kravet når vi mottar det, skriver Bjordal i e-posten.

Skal fordele skyld

Hvor regningen til slutt vil havne er ennå ikke avklart.

– Siden det er flere oppdragstakere i prosjektet, jobber vi også med å finne riktig fordeling av ansvar, sier avdelingsdirektøren.

LUKKET: Formannskapet brukte vel to timer på å behandle overskridelsene på ski- og skiskytterstadion på Templarheimen i et lukket møte på Rådhuset. Foto: Christer Pedersen 

Etter møtet formannsskapsmøtet tidligere i dag var politikerne i formannskapet svært lite taletrengte.

– Det kommer en pressemelding om saken, utover det har jeg ingenting å si, sier Jarle Heitmann, Arbeiderpartiets gruppeleder.

Hans borgerlige kollega, Erlend Svardal Bøe i Høyre, er like taus.

Tause partier

– Jeg kan ikke si noe mer enn det som vil bli sagt i pressemeldingen som vil bli sendt ut.

– Det er store verdier og betydelige interesser på spill for kommunen, og vi har derfor valgt å unnta saken fra offentligheten, sier varaordfører Jarle Aarbakke.

I det lukkede formannskapsmøtet fikk politikerne vite hva som har forårsaket overskridelsen, og hva kommunen skal gjøre for å komme ut av uføret.

– Det er en ekstremt komplisert sak med mange faktorer som vil spille inn, sier Aarbakke.

Skal følge saken tett

Ifølge varaordføreren har politikerne gitt administrasjonen marsjordre om å følge den videre prosessen tett.

– Vi har bedt om tett oppfølging fra administrasjonssjefens side, sier Aarbakke.


Tromsø Ishockeyklubb:

Vil bygge helt egen ishall

Tromsø Ishockeyklubb mener at kapasiteten i dagens ishall er så sprengt at de frykter for at klubben skal stagnere.

 

Bakgrunnen til kostnadsøkningen er problemer knyttet til grunnforhold på Templarheimen.

Det er ennå ikke avklart om kommunen vil nekte å betale for ekstraregningen eller om man vil kreve at entreprenøren dekker deler av denne.

– Det er en av tingene vi må få avklart, sier Aarbakke.

Formannskapet vedtok i dag følgende:

  • Administrasjonssjefen gis fullmakt til å fullføre prosjektet og komme tilbake til eventuelt behov for økt finansiering etter fullført prosjekt og eventuell erstatning fra de innleide aktørene i prosjektet.
  • Administrasjonssjefen involveres og skal følge opp prosjektet i detalj i forbindelse med fullføringen av prosjektet.
  • Formannskapet gis fortløpende informasjon fra administrasjonssjefen vedrørende utviklingen i gjennomføring av ski- og skiskytterstadion.

iTromsø oppdaterer saken.