Høyesterett gir Norge rett i snøkrabbesaken

Høyesterett i storkammer har forkastet ankene fra en russisk kaptein og et latvisk rederi som i lagmannsretten ble dømt for fangst av snøkrabbe ved Svalbard uten norsk tillatelse.
nyhet_old

Det latviske rederiet SIA North Star Ltd. ble i både tingretten og lagmannsretten dømt til 1,3 millioner kroner i inndragning, bot og saksomkostninger. Dommen fra lagmannsretten blir nå stående.

LES OGSÅ: Snøkrabbestriden: – Skipperen og rederiet er brikker i et politisk spill

Høyesterett konkluderer med det at Norge etter folkeretten har eksklusiv rett til å utnytte snøkrabben. Svalbardtraktaten er slik sett ikke til hinder for å straffe fiskere som fanger snøkrabbe uten norsk tillatelse.

LES OGSÅ: Boten som truer Norges suverenitet: – Det står store verdier på spill