NVE varsler fare for jord- og sørpeskred i Tromsø

NVE ber folk holde seg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vassføring.

Illustrasjonsbilde  Foto: Tom Benjaminsen

nyhet_old

Stigende temperaturer og store mengder nedbør har ført til at det er mye vann i snødekket. Dette vannet kan hope seg opp i lag i snødekket og føre til naturlig utløste våte flakskred.

– Siden det finnes vedvarende svake lag med stor utbredelse kan skredene bli store. Høy temperatur og mulighet for sol gjør at faren opprettholdes utover dagen, selv om regnet gir seg, skriver varsom.no.

NVE vurderer snøskredfaren i Tromsø-regionen som stor.

Regnet har også ført til moderat fare for jordskred og sørpeskred i hele Nord-Norge.

– Det har pågått snøsmelting over tid, og bakken er stedvis mettet med vann. Faren vil vedvare utover nedbørsperioden, da den allerede høye vassmettingen i bakken gjør at avrenningen tar tid, heter det på NVEs nettsider.

De varsler at skråninger, bekker og elveløp med stor vassføring er spesielt utsatt, og ber folk holde seg unna slike områder.

– Hold stikkrenner, kummer og andre vassveier fri for snø/is, grus, søppel, kvister og løv. Tette vassveier med oppdemmet vann kan forårsake skred, skriver varslingstjenesten.