Etterspørselen etter kollektivtransport har gått ned 70-80 prosent – reduserer avgangene

Som følge av korona-situasjonen reduseres kollektivavgangene i Troms og Finnmark.

REDUSERER AVGANGENE: På grunn av korona-tiltakene er det betydelig færre kollektivreiser, nå reduserer fylkeskommunen antall avganger.   Foto: Ronald Johansen / iTromsø

nyhet_old

Det melder fylkeskommunen selv om i en pressemelding.

– Vi tar nå ned tilbudet med om lag 30 prosent færre avganger i hele fylket. Både fordi det er vesentlig færre reisende, og for å skåne de ansatte i kollektivtrafikken, slik at vi har tilstrekkelig bemanning i tilfelle av sykdom blant sjåfører og mannskap, sier fylkesråd Kristina Hansen (Ap).

i Tromsø blir det lagt opp til «sommerruter» som er tilpasset skolefri, stengt undervisning på UiT og færre arbeidsreiser. Dette innebærer blant annet følgende ifølge fylkeskommunen:

  • Reduksjon i antall avganger innebærer halvert frekvens i rushtid for de busslinjene med hyppigst frekvens. Linje 20,33,34 går fra 8 til 15 minutters frekvens. Linje 24, 28, og 42 går fra 10 til 20 minutters frekvens.
  • Det blir færre avganger på X-linjer og turer utenfor rush innstilles.
  • Avgangsfrekvens midt på dagen, kveld, og helg opprettholdes i hovedsak som i dag (noen innstilte avganger lørdag formiddag).
  • Turer markert med grønn farge i bussrutene kjøres ikke, resten av avgangene kjøres som normalt.

Fylkeskommunen har ikke planlagt ytterligere endringer på hurtigbåter og ferger enn de endringene som allerede er innført.