UiT felt for kjønnsdiskriminering etter å ha gitt kvinne 85.000 kroner mindre i lønn enn mannlig kollega

To personer med omtrent like kvalifikasjoner ble i 2018 ansatt i lik stilling omtrent samtidig ved lærerutdanninga ved UiT. Men den ene fikk mer lønn enn den andre.

Kvinne vant fram i Diskrimineringsnemnda mot UiT. 

nyhet_old

Det var forskerforum.no som først omtalte saken.

Kvinnen fikk en årslønn på 646.700 kroner, mens den mannlige kollegaen fikk 731.400 kroner. Senere fikk kvinnen lønnsøkning til 679.000 kroner, men kollegaen tjente fortsatt 72.000 kroner mer. Kvinnen klagde så universitetet inn for Diskrimineringsnemnda.

«Ulikt arbeid eller arbeid av ulik verdi kan begrunne lovlig ulik lønn, men det er ikke tilfelle i vår sak,», skriver Diskrimineringsnemnda i sin redegjørelse av saken 19. mai.

Videre skriver nemnda:

«De to var jevnaldrende, hadde samme utdanning og var begge funnet kvalifisert av en innstillingskomité. Nemnda har etter dette kommet til at det er grunn til å tro at [kvinnen] blir diskriminert på grunn av kjønn.».

– Jeg er fornøyd med avgjørelsen, siden den er i tråd med min oppfatning av saken, sier kvinnen til forskerforum.

Hun vil nå kreve lønn etterbetalt.

UiT mener på sin side at kvinnen ikke har vært utsatt for diskriminering.

– Fakultetet har en helhetlig lønnspolitikk, og legger ikke sammenligning av lønnsplasseringer for enkeltpersoner til grunn ved lønnsfastsettelse. Vi er overrasket over Diskrimineringsnemndas vedtak i saken. UiT deler ikke nemndas syn på saken, og noterer at vår redegjørelse ikke er lagt til grunn for vedtaket, sier Frode G. Larsen, fakultetsdirektør til forskerforum.

UiT har ikke tatt stilling til hvordan saken skal håndteres videre.