Helsedirektoratet:

Smittevernplanene til Hurtigruten var ikke gode nok – nevner ingenting om karanteneplikt

I en detaljert smittevernplan beskriver Hurtigruten over 50 sider hvordan de skal ivareta smittevernet om bord, men karanteneplikten nevnes ikke med ett ord.

HADDE PLAN: Hurtigruten hadde en lang og detaljert smittevernplan som ble lagt frem for sysselmannen på Svalbard, men den sier ingenting om karanteneplikt i forkant av ombordstigning.  Foto: Håkon Steinmo

nyhet_old

Før kystcruisene igjen kunne seile til Svalbard og langs norskekysten, måtte de utarbeide smittevernplaner som deretter skulle godkjennes av helsemyndighetene.

– Smittevernplanen er laget av Hurtigruten. Den er sendt til oss, og var et av underlagene for godkjenningen, sier fungerende assisterende direktør i Helsedirektoratet Geir Stene-Larsen.

Helsedirektoratet har sammen med Folkehelseinstituttet (FH) utarbeidet en smittevernveileder for kystcruise, som smittevernplanene skal ta utgangspunkt i.

I e-poster mellom Helse- og omsorgsdepartementet og FHI som VG har fått innsyn i, kommer det fram at Hurtigruten selv har deltatt i planen med å utvikle veilederen.

62 personer hittil er bekreftet smittet etter utbruddet på Hurtigrutens MS «Roald Amundsen».


Kommuneoverlegen: – Vi må inn med styrket apparat

På fredagens pressekonferanse med kommunen og UNN kom det fram at kommunen, i samarbeid med UNN, skal ha døgnkontinuerlig bemanning på MS «Roald Amundsen».


Ikke gode nok

VG har også fått innsyn i Hurtigrutens smittevernplan, der det beskrives i detalj hvordan eksempelvis isolerte passasjerer skal serveres mat og at krydderbøsser skal desinfiseres.

Men hva karantenepliktig besetning må gjøre før ombordstigning, nevnes ikke med ett ord.

Karantene nevnes kun i forbindelse med nærkontakt med mistenkte eller bekreftet smittede – og for passasjerer eller besetningsmedlemmer som får symptomer om bord.

Regjeringen og koronaforskriften har imidlertid vært klare på at mannskap og passasjerer kun får gå i land dersom ingen om bord skulle vært i karantene ved ombordstigning.

– Vi ser at smittevernplanene til Hurtigruten ikke var gode nok, samtidig har virksomhetene et selvstendig ansvar for å forsikre seg om at de handler i tråd med de kravene som gjelder generelt for å benytte personell fra andre land, sier fungerende assisterende direktør Geir Stene-Larsen.

Minst 33 smittede personer fra mannskapet er fra Filippinene. Konsernsjef Daniel Skjeldam har tidligere innrømmet at karantenereglene ikke ble fulgt godt nok opp for 16 filippinske ansatte.

Helse- og omsorgsdepartementet har fredag bedt Helsedirektoratet om å revidere veilederen for svalbardcruise og kystcruise innen en uke.


Hurtigruten-ansatte hadde møte om bord på koronaskipet:

Hurtigruten-ansatt forlot koronaskipet etter møte – bortvist fra rådhuset og satt i karantene

Hurtigruten informerte ikke kommunen om møtet om bord på «Roald Amundsen» på morgenen 31. juli, samme dag koronasmitten var et faktum.


Sysselmannen: – Ikke en del av smittevernplanen

Fordi MS «Roald Amundsen» går fra Tromsø til Svalbard, var det Sysselmannen på Svalbard som måtte godkjenne planen.

Universitssykehuset i Nord-Norge godkjente smittevernplanen til Hurtigruten. Planen var da faglig vurdert til å være i samsvar med Helsedirektoratets veileder, fremgår det av godkjenningen datert den 29. juni.

– Det er således virksomhetene selv som har ansvar for å etterleve plan og regelverk. Dette er tillitsbasert, sier assisterende sysselmann Sølvi Elvedahl til VG.

– Hvorfor har dere godkjent Hurtigrutens smittevernplan uten at rutiner for karantene (etter å ha vært i utlandet, journ.anm.) i det hele tatt er tema?

– Karantenebestemmelsene ved innreise til Norge er til enhver tid gjeldende nasjonalt covid-19-regelverk som den enkelte virksomheten selv er ansvarlig for å overholde, og er ikke en del av smittevernplanen for dem som gjennomfører ekspedisjonscruise på Svalbard, sier hun.

Smittevernoverlege Knut-Mikael Selmer ved UNN vurderte planen for Sysselmannen.

– Regler om innreise til Norge og karantene for arbeidstakere bestemmes på nasjonalt nivå, og har endret seg underveis. Vi som godkjente smittevernplanene har forutsatt at arbeidsgivere forholder seg til nasjonale regler for innreise og karanteneplikt slik det beskrives i gjeldende covidforskrift, sier han til VG.


Nå har kommunen funnet svaret på hvorfor en koronasmittet passasjer fikk reise fra Tromsø: – Passasjeren fikk beskjed om å vente på prøvesvaret

Kommunen forklarer hjemsendelsen med intern kommunikasjonssvikt. De som skulle sende folk hjem visste ikke at passasjeren ventet på prøve og passasjeren sa heller ingenting.


Egenerklæring

Dette står det om mannskap som skal mønstre på, altså gå om bord, i smittevernplanen:

  • Ansatte skal fylle ut en egenerklæring for symptomer og instrueres i sosial distansering og personlig hygiene under reisen til skipet.

Et eksempel på en slik egenerklæring som må fylles ut er vedlagt smittevernplanen. Der er det ingen spørsmål om hvorvidt man har vært i land som utløser karantene.

Både punktene om påmønstring og egenerklæring er like som i Helsedirektoratets veileder.

VG har spurt Hurtigruten om egenerklæringen er brukt for de ansatte på MS «Roald Amundsen», og om det i så fall er dette konkrete skjemaet.

VG har også spurt hvorfor smittevernplanen ikke inneholder rutiner som kan fange opp om noen som skal mønstre på er karantenepliktig.

– Vi har erkjent å ha gjort feil i situasjonen rundt MS «Roald Amundsen». Vi skal finne svar og vi skal gi svar, derfor har vi satt i gang både ekstern og intern gransking for å finne ut eksakt hva som har skjedd. Samtidig setter den pågående politietterforskningen klare grenser for hva vi kan kommentere akkurat nå. Så disse spørsmålene må vi få lov til å komme tilbake til, sier pressevakt i Hurtigruten, Øystein Knoph til VG.