Går mot underskudd på nesten 100 millioner – Johansen (SV) erkjenner at tiltak ikke har fungert

Kjøp av private tjenester er sektorens største utgiftspost.

UTVALGSLEDER: Gunhild Johansen (SV) er leder for Helse- og omsorgsutvalget. Arkivfoto: Frank Lande  Foto: Frank Lande

nyhet_old

Nylig kunne kommunedirektør Stig Tore Johnsen melde at Tromsø kommune ligger an til å gå med et overskudd på totalt 51,9 millioner i 2021, som i så fall er penger som går rett i kommunens disposisjonsfond, og kan brukes på investeringer.