Stoppet oppdrettsanlegg utenfor Sandøya, Rebbenesøya og Risøya

Kommunestyret ville ikke godkjenne planen for å etablere oppdrettsanlegg utenfor Sandøya, Rebbenesøya og Risøya.

TURISTANLEGG: Sandøya Brygge åpnet i fjor og eierne har protestert kraftig mot planene på å etablere oppdrettsanlegg like ved. 

nyheter

Det var i forbindelse behandlingen av ny kystsoneplan at kommunestyret snudde. I innstillingen til vedtak sto det nemlig at det skulle åpnes for oppdrett i nærheten av flere populære friluftsområder på yttersiden av Kvaløya og Rebbenesøy.

Det ville ikke kommunestyreflertallet være med på og etter forslag fra SVs Gunhild Johansen trakk man ut lokalitetene 12 og 13 fra planen.

– Det er kommet en lang rekke innsigelser fra utviklingslag, frilufts-organisasjoner og fiskere som mener at det vil være helt feil å etablere oppdrettsanlegg der, sa hun.

I forkant av avstemmingen sto det klart at dagens flertallskoalisjon hadde sprukket i og med at Høyres gruppe ble fristilt. I alt åtte Høyre-representanter stilte seg bak et forslag som i store deler var det samme som Gunhild Johansens.

– Det er etablert en reiselivsbedrift på Sandøya som vil få et stort oppdrettsanlegg i fjærsteinene, sa forslagsstiller Gunnar Pedersen.

– Vår gruppe er delt og representantene får stemme som de vil, sa gruppeleder Rolleiv Lind.

I stemmegivningen ble det klart flertall for at de to omstridte lokalitetene skulle fjernes fra kystsoneplanen – mot ti stemmer.