– Åpenhet er en styrke

Kommunaldirektør Eva T. Olsen mener det er bra med åpenhet rundt avviksmeldingene selv om de virke stigmatiserende.

NYTT TILBUD: Kommunaldirektør Eva T. Olsen sier kommunen jobber for å etablere et såkalt hardbrukshus for de alvorligst syke menneskene. Foto: Kjetil Vik 

nyheter

Kommunaldirektøren mener bildet er mer sammensatt enn det inntrykket avviksmeldingene med høy alvorlighetsgrad etterlater.

– Når det skrives om vold og trusler kan det fremstå som stigmatiserende for en gruppe tjenestemottakere innenfor rus og psykisk helsefelt. Det kan virke som de ansatte bare omgås torpedoer og drapsmenn, slik er det ikke. Tromsø kommune har ansvar for helsetjenester til en liten gruppe alvorlig syke mennesker med samtidig rus og psykisk lidelse, disse står for en stor del av avviksmeldingene, sier Eva T. Olsen, kommunaldirektør for helse og omsorg.

Les også: Opplever trusler og vold på jobb

Krav på helsehjelp

Det til tross mener hun det er viktig at det blir offentlighet rundt avviksmeldingene.

– Det er en styrke med åpenhet rundt avviksmeldingene. Vi har et mål om få mange avviksmeldinger, men færre med høy alvorlighetsgrad. Jeg blir bekymret dersom ansatte ikke melder inn avvik.

Olsen viser til at det er noen enkeltpersoner med psykiske lidelser som ruser seg og krever tett oppfølging. Selv om de er utfordrende for helsevesenet, har de krav på hjelp.

– Psykiske syke som ruser seg er veldig syke og det er med dem de mest alvorlige hendelsene skjer. De har krav på helsehjelp, og det må vi gi dem. Det er vår jobb å sette de ansatte i stand til å stå i situasjonen, og bearbeide opplevelsene i ettertid, sier Olsen.

Les også: Trues med vold og drap

Flere på heltid

Kommunen jobber nå med å få på plass et tilbud beregnet for de aller sykeste. Planen er å bygge fire samlokaliserte boliger med personalbase, såkalt «hardbrukshus»,

– Tilbudet i Grønnegata er ikke bra nok, vi trenger bedre omsorgsboliger for denne gruppa som trenger omfattende hjelp på grunn av omfattende sykdomsbilde med rus og psykiske lidelser.

Kommunaldirektøren mener de ansatte gjør en god jobb. Gjennom et samarbeid med KS og de tillitsvalgte jobber kommunen med å redusere andelen deltidsarbeid til fordel for flere heltidsstillinger.

– Vi jobber med å legge om arbeidstida. Vi har utrolig mange flinke ansatte som er opptatt av å levere gode tjenester, tross trange rammer og hektisk hverdag. Man må være genuint opptatt av dette for å holde ut, sier Eva T. Olsen.