Troms har tredje laveste ledighet

Arbeidsledigheten fortsetter å øke i store deler av landet, men i Troms holder den seg stabil.

Illustrasjon.  Foto: Ronald Johansen

nyheter

I Troms var ledigheten i september på 2,1 prosent. Dette utgjør 1.825 personer. Det er samme nivå som for ett år siden. Troms er det fylket som har tredje lavest ledighet i landet, skriver Nav Troms i en pressemelding.

Offentlig sektor

Ledigheten fortsetter å øke i store deler av landet, og på landsbasis ligger arbeidsledigheten på 2,9 prosent. Det er kun Sogn og Fjordane og Oppland som har lavere ledighet enn Troms.

– Man kan si at hovedårsaken til at ledigheten holder seg stabil i Troms, er at vi har en stor offentlig sektor. Det virker stabiliserende på arbeidsmarkedet. Samtidig er vi ikke utsatt for konjunktursvingningene som for eksempel i oljenæringen. Det er også høy aktivitet i mange bransjer, som blant annet byggebransjen. Vi har også store sektorer som helse og omsorg, og de har alltid behov for folk, sier informasjonssjef Nav Troms Lene Lundberg til iTromsø.

890 stillinger ble lyst ut

Nav Troms understreker at jobbmarkedet i nord er godt, og at det derfor bør være attraktivt for arbeidssøkere fra andre steder å søke seg hit.

– De fleste fylkene har nå høyere ledighet enn oss. I tillegg ble det i september lyst ut 890 stillinger i Troms, som er en økning på 20 prosent, sier Stein Rudaa, fylkesdirektør Nav Troms.

Yrkeskategoriene som har flest ledige er reiseliv og transport (228 personer), industriarbeid (208) og butikk- og salgsarbeid (202). I Troms er det Torsken som har høyest ledighet med 6,6 prosent, fulgt av Berg med 3,6 prosent. Lavest ledighet har Bardu og Målselv, begge med 1,3 prosent. Tromsø har en ledighet på to prosent.

– Vi følger godt med på utviklingen i landet, og er spesielt oppmerksomme på de næringene som er olje- og gassrelatert og leverandører til næringen. Så langt er det slik at oljenæringen har veldig lite og begrenset virksomhet i vårt fylke, sier Lundberg