Byrådet gir 100.000 til Kystens Hus

Byrådet bevilger 100.000 kroner til Stiftelsen Kystens Hus. Målet er å bidra til innovasjon i sjømatnæringen.

KYSTSENTER: Stiftelsen Kystens Hus i Tromsø skal etablere en kompetanseklynge for sjømatnæringen.  Foto: Ronald Johansen

GIR PENGER: Næringsbyråd Vanja Terentieff. 

nyheter

RÅDHUSET: Pengene skal gå direkte inn i arbeidet med å etablere en såkalt kompetanseklynge for kystnæringer og kystkultur som skal driftes fra det nybygde huset på Domuskaia.

LES OGSÅ: Snart svømmer det fisk her

Kompetansesenter

Tanken er at en slik klynge skal gi sterkere samarbeid internt i sjømatnæringen, og til å bidra til nyskaping og innovasjon i sektoren.

Byrådet ønsker å støtte etableringen av et Norwegian Center of Expertise (NCE) som skal gi informasjon og bygge kompetanse om sjømatnæringen i Nordområdene.

Et slikt senter vil ha sitt utspring i Tromsø og vil i tillegg være med på å bygge opp om byens rolle som arktisk hovedstad, skriver byråd for næring, Vanja Terentieff, i sitt saksfremlegg.

LES OGSÅ: Slik har det blitt i Kystens Mathus

Samarbeid i næringen

«Tromsø er Norges største fiskerikommune i landinger og en betydelig andel kommer fra utenlandske fartøy. En NCE sjømat-klynge vil bli bygd på kjernebedrifter som driver handel regionalt, nasjonalt og internasjonalt, offentlige institusjoner og forskning og utviklingsinstitusjoner i Tromsø», skriver hun.

LES OGSÅ: Trives på ny "Domus"-kafé