Får ikke svar på om demensrammet far får flytte hjem

Siden i sommer har Cathrine Arntsen (40) forsøkt å få hennes demensrammede far hjem til Tromsø. Fortsatt venter hun på svar om kommunen vil hjelpe eller ikke.

VENTER PÅ SVAR: Cathrine Arntsen (40) venter fortsatt på svar fra kommunen om de opprettholder avslaget på sykehjemsplass til deres demensrammede far eller ikke. – Det er utrolig frustrerende at jeg ikke har noe svar å gi til pappa, som ringer meg flere ganger daglig. Han vil hjem til oss i Tromsø.   Foto: Rune Stoltz Bertinussen

FORTVILT FAMILIE: Søsknene Håkon, Cathrine og Morten Arntsen har siden i sommer forsøkt å få sin alzheimersyke pappa overført fra sykehjem på Sortland til Tromsø, hvor de bor.  Foto: Rune Stoltz Bertinussen

JOBBER MED SAKEN: Enhetsleder Åshild Moen ved tildelingskontoret i Tromsø kommune sier at de vil behandle klagen fra familien Arntsen førstkommende torsdag.   Foto: Knut Jenssen

nyheter

TROMSDALEN: Tidligere i september skrev iTromsø om familien Arntsen som kjemper mot tungrodd byråkrati for å få sin Alzheimer-syke far hjem til Tromsø. Faren nektes sykehjemsplass både i Tromsø og på Sortland.

Byråd Kristoffer Kanestrøm og Sortland-ordfører Grete Ellingsen lovde å ta tak i saken umiddelbart. Men familien venter fortsatt på svar.

– Pappa ringer meg flere ganger om dagen for å spørre om når han kan flytte hjem. Det er veldig frustrerende da jeg ikke har noe svar å gi ham, sier datter Cathrine Arntsen.

LES OGSÅ: Kjemper for å få far hjem

Langvarig prosess

I august fikk faren plass på en korttidsavdeling på et sykehjem i Sortland i påvente av et fast tilbud, men søknadsprosessen startet allerede i fjor vinter. Sortland kommune, hvor faren har bodd de siste syv årene tilbød deres 60-årige far plass i en omsorgsbolig, men familien takket nei da de ønsker ham hjem til Tromsø og til en institusjon bedre egnet for unge demente.

På grunn av at faren er registrert bosatt på Sortland fikk familien avslag fra Tromsø kommune i sommer. Familien meldte derfor adresseendring til Tromsø på vegne av faren, før de leverte inn klage for tre uker siden etter oppfordring fra pasientombudet.

– Vi ble da lovet rask saksbehandling og jeg fikk muntlig lovnad om at saken skulle bli behandlet før 1. oktober, uten at det skjedde.

Opplever lite informasjon

Arntsen sier at ingen fra kommunen har tatt kontakt med familien i løpet av denne perioden, i stedet har familien selv gjentatte ganger ringt etter svar. Mandag denne uken fikk Cathrine Arntsen tak i saksbehandleren på telefon.

– Hun fortalte at de hadde utsatt å behandle saken da en jurist skulle gå igjennom den, og at de vil behandle den førstkommende torsdag. Jeg synes at det er rart at ingen fra kommunen tar kontakt med oss når de vet at vi sitter og venter på svar.

Motstridende begrunnelse

Siden familien fikk avslag på hjelp fra Tromsø kommune med begrunnelse i at han bodde i en annen kommune, har de vært bekymret for om Sortland kommune nå ikke lenger er pliktig til å sørge for omsorg for faren.

Cathrine Arntsen tok opp dette med saksbehandleren i Tromsø, men fikk da en annen beskjed – nemlig at kriteriet er at vedkommende oppholder seg i kommunen.

– Da var det ikke lenger bosted som var avgjørende om man skulle få hjelp eller ikke. Jeg føler at det er en låst situasjon og jeg er redd for at kommunen kan opprettholde avslaget med begrunnelse i at pappa ikke oppholder seg i Tromsø. Jeg lurer på hva som skal til for å få hjelp. Må jeg virkelig hente han fra Sortland og levere han på trappa på rådhuset før de tar tak i det, spør hun.

Vil ikke kommentere enkeltsaker

Kommunen har fire ukers frist på seg til å behandle klager. Enhetsleder Åshild Moen på tildelingskontoret i Tromsø kommune ønsker ikke å uttale seg spesifikt om denne saken, men bekrefter at kommunen er pliktig til å hjelpe personer som er enten bosatt eller oppholder seg i den aktuelle kommunen.

Ifølge Moen ble klagen fra familien Arntsen registrert i deres datasystemer 25. september.

– Årsaken til at det ikke ble tatt noen beslutning i denne saken i forrige uke var fordi møtet ikke var fulltallig. Jeg ønsker ikke å si noe om dette i media før vi har behandlet klagen, noe som vil skje førstkommende torsdag. Da har vi også behandlet saken godt innenfor fristen på fire uker, sier enhetslederen.

Lang venteliste

Per i dag er det 33 personer på venteliste for langtidsopphold på sykehjem i Tromsø kommune, og enhetsleder Moen forteller at ventetiden kan variere.

– Det kan være alt fra to måneder til to år. Det handler om hvem som til enhver tid må prioriteres, sier Moen.

Hun kjenner seg heller ikke igjen i beskrivelsen av at det har vært lite informasjon til familien.

– Familien opplever at det har vært dårlig informasjon, og det er noe som vi tar på alvor, men vi har registrert at vi har hatt telefonkontakt med dem angående prosessen. Vi mener at vi har informert familien så godt vi kan fortløpende, sier Åshild Moen.

Dersom kommunen velger å fastholde på sitt opprinnelige avslag, vil neste klageinstans være Fylkesmannen.