Gir jernet i kampen om støtte på statsbudsjettet

Tromsøundersøkelsen ber om 11,5 millioner kroner fra statsbudsjettet.

TROMSØBESØK: Partileder i KrF, Knut Arild Hareide (til venstre), besøkte Tromsøundersøkelsen sammen med Helga Marie Bjerke (KrF). I midten er prosjektleder for Tromsøundersøkelsen, Heidi Johansen. Foto: Tom Benjaminsen 

nyheter

I et brev til stortingspolitiker Knut Arild Hareide (KrF) ber Tromsøundersøkelsen partiet om å tale prosjektets sak i forhandlingene om statsbudsjettet for 2016. Hareide var på besøk hos Tromsøundersøkelsen under valgkampen og fikk møte prosjektleder Heidi Johansen.

- Vi har jobbet for dette jevnt og trutt i alle fall i ett og et halv år. Vi er to søsterorganisasjoner i Norge, Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) og Tromsøundersøkelsen. HUNT har årlig tildeling i statsbudsjettet og ekstra støtte ved datainnsamling, men Tromsøundersøkelsen har ingen, sier Johansen til iTromsø.

LES OGSÅ: Derfor advarer forskere kvinner mot skjult hjertesykdom

Et berettiget håp

HUNT ble i innspurten av valgkampen gitt et løfte om 45 millioner kroner i statsbudsjettet.

- Det tar vi som et sterkt signal fra regjeringen om betydningen av denne typen datainnsamling og forskning. (...) Det ga oss et berettiget håp om at også Tromsøundersøkelsen (...) ville tilgodesees med tilsvarende tildeling i statsbudsjetter for 2016, lyder brevet.

Johansen understreker at hun er glad for støtten HUNT får.

- Vi supplerer hverandre og begge er veldig viktig å ha. Det har også nasjonale myndigheter erkjent og det er en bred politisk enighet om at Tromsøundersøkelsen nå må med i statsbudsjettet.

LES OGSÅ: Se hvordan Hjort takler smertetesten

Finansieringsbehov

Totalt ber Tromsøundersøkelsen om 11,5 millioner kroner, hvorav 5,5 millioner er finansiering til drift og 6 millioner er for å fullfinansiere datainnsamlingen i forbindelse med Tromsø 7. Per i dag har ikke Tromsøundersøkelsen noe øremerket statlig finansiering og brevet er sendt etter en oppfordring om at KrF og Venstre vil ha innflytelse i forhandlingene når budsjettet legges fram. Statsbudsjettet legges fram onsdag 7. oktober.

LES OGSÅ: Vi har fått lavere blodtrykk

Politikere på ballen

Johansen peker på flere årsaker til at Tromsøundersøkelsen har falt utenfor.

- Det ser ut til at støtten til HUNT er historisk betinget og at politikere i Nord-Trøndelag har jobbet tungt for dette. Vi har nok ikke hatt det samme fokuset og har ikke vært nok på ballen, men nå er vi der, og vi har stor tro på at vi skal være med fremover.

- Hva vil det bety for Tromsøundersøkelsen å få bli en del av statsbudsjettet?

- Det har forferdelig mye å si. Vi kan planlegge bedre og vil få en helt annen forutsigbarhet i arbeidet vi gjør. Vi har også måttet bruke mye ressurser på å skaffe finansiering til det viktigste arbeidet vi gjør, som er å levere forskningsbasert kunnskap. Nå er vi positivt innstilte til statlig støtte og håper vi får med oss både fylkespolitikere og stortingspolitikere, sier Johansen.