Statsbudsjettet:

Regjeringen gir 170 mill. til UiT

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker (Høyre) mente at regjeringen la fram et særdeles godt budsjett sett med Tromsø-øyne.

FORNØYDE: Både fiskeriministeren og UiT-rektoren var fornøyde med statsbudsjettet. 

LOKALT: Frps Geir Are Winther, Høyres Line Fusdahl, Kent Gudmundsen og Elisabeth Aspaker besøkte UiT og rektor Anne Husebekk for å legge fram statsbudsjettet. 

nyheter

Det var ikke tilfeldig at den lokale presentasjonen av regjeringens budsjettforslag ble holdt på Universitetet i Tromsø.

Det kanskje fremste kjennetegnet ved statsbudsjettet er nettopp utdanningsprofilen som det legges opp til.

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker sier at mye av Norges økonomiske og næringspolitiske fremtid har sitt utspring i næringer som har tunge forsknings- og innovasjonsmiljøer i Breivika og i Tromsø.

LES OGSÅ: Arctic Race of Norway og Tvibit får også penger fra statsbudsjettet

Fra sort til blå økonomi

– Fallet i oljeprisen og de konsekvensene det har viser hvor sårbart Norge er. Derfor trenger vi et skifte i økonomien, og da er marin sektor en av nøklene for å få det til, sier hun.

– Vi ønsker å styrke innovasjonen innenfor marin sektor for å kunne svare til ambisjonene om at sektoren skal fordobles innen 20–30 år, sier Aspaker.

LES OGSÅ: Slik blir de nye skattesatsene

Mye til Tromsø

Det er satt av 170 millioner kroner til marin forskning og utvikling.

– Vi skal blant annet bruke 100 millioner kroner på vedlikehold og oppgraderinger av forskningsskipene våre og annen nødvendig infrastruktur, sier Aspaker.

I tillegg kommer 150 millioner kroner til videreføring av byggingen av det isgående forskningsskipet Kronprins Haakon – som er under bygging i Italia.

LES OGSÅ: Aldri før har det blitt gitt så mye penger til riksveiene i Troms

Flere studentboliger

En rekke andre budsjettposter slår også godt ut i Tromsø – ekstra støtte til sammenslåing av utdanningsinstitusjoner, vedlikehold og oppgradering av bygg og anlegg, samt videreføring av det høye tempoet i bygging av studentboliger.

– Vi kan ikke tallfeste hvor mange studentboliger Tromsø får, men vi viderefører tallet 2.200 på landsbasis – og da vil Tromsø få sin del, sier stortingsrepresentant for Høyre, Kent Gudmundsen.

Tidligere har det vært ymtet frempå at Tromsø vil få 230 av de 2.200 boligene når disse fordeles i mars neste år, men det ønsker som sagt ikke Gudmundsen å verifisere.

– Men jeg kan jo si så mye at det er veldig uvanlig å ikke gjennomføre satsinger som den i Dramsveien, sier han.

Fornøyd rektor

UiT-rektor Anne Husebekk er fornøyd med profilen i statsbudsjettet.

– Vi liker regjeringens bruk av kunnskapssektoren når landet skal omstilles – og vi er glade for at vi får uttelling her i Tromsø, sier hun.

Spesielt glad er hun for at det ikke blir kutt i den såkalte basisfinansieringen av universitetene.

– Det hadde vi fryktet, men nå er denne uforandret, sier Husebekk.

Flere studieplasser

Hun er videre godt fornøyd med at universitetet både får penger til flere studieplasser (blant annet 15 nye på helsefag) og flere stipendiatstillinger, samt støtte til vedlikehold av byggene.

– Dessuten er det veldig positivt at det settes av penger til omorganiseringen av universitetet – selv om vi kanskje ville trengt alle de 100 millionene som er satt av bare her i Tromsø, sier Husebekk.

Fiskeriminister Aspaker sier at kompetansemiljøene i Tromsø har all anledning til å føle seg fornøyde.

– Det blir flere studieplasser, det blir nye bygg, det blir nytt forskningsskip og det bygges videre på UNN. Alt i alt – det er et godt budsjett for Tromsø og for Breivika.