Nektes sykehjemsplass

Får ikke demenssyk far hjem

Cathrine Arntsen (40) har i flere måneder kjempet for å få sin Alzheimer-syke far hjem til Tromsø. Nå har familien fått endelig avslag fra kommunen.

FORTVILT FAMILIE: Søsknene Håkon, Cathrine og Morten Arntsen har siden i sommer forsøkt å få sin alzheimersyke pappa til Tromsø, hvor han har sin familie og omgangskrets. Foto: Rune Stoltz Bertinussen 

nyheter

Etter en lang prosess mellom Tromsø kommune og Sortland kommune, hvor faren hennes nå bor, fikk familien Arntsen den nedslående nyheten fra Tromsø kommune i dag. Hennes 60 år gamle demensrammede far nektes sykehjemsplass i Tromsø.

Årsak: Han er Sortland kommunes ansvar.

– Jeg ringte kommunen selv i dag for å høre resultatet. Pappa har igjen fått avslag på sykehjemsplass og vi fikk ingen annen begrunnelse enn at de holder på det avslaget som allerede er gitt, forteller en tydelig beveget Cathrine Arntsen til iTromsø.

Får ikke bo i Tromsø

Nettopp på grunn av at faren er registrert bosatt på Sortland, fikk familien avslag fra kommunen i sommer. Familien meldte derfor adresseendring til Tromsø på vegne av faren, før de leverte inn klage etter oppfordring fra pasientombudet. Denne har de nå fått endelig avslag på.

– Det hjalp tydeligvis ikke at vi endret adresse. Kommunen skyver fortsatt ansvaret over til Sortland. Vi føler at de ikke ser mennesket bak og at vi kun er redusert til et sakspapir. Tromsø har ikke én eneste gang ringt til Sortland kommune for å høre hvor han er i hans sykdom. Dermed har de ikke engang vurdert om han er en sykehjemspasient, de har bare sett at han er på Sortland og vil derfor ikke hjelpe han, forteller Arntsen.

Byråd Kristoffer Kanestrøm og Sortland-ordfører Grete Ellingsen lovde å ordne opp i saken tidligere i september, men familien har nå fått avslag.

Håpløs situasjon

Faren har bodd på Sortland de siste syv årene og bor nå på en korttidsavdeling på et sykehjem. Familien takket nei til en omsorgsbolig for faren der, siden de ønsker han hjem til Tromsø hvor han har sin familie og omgangskrets.

– Dette er veldig tungt og en berg-og-dal-bane av følelser. Jeg har sittet i telefonen i hele dag for å forsøke å finne en løsning. Jeg har lovet pappa at jeg skulle ringe ham om avgjørelsen når jeg fikk beskjed i dag, men jeg klarte ikke å gjøre det før jeg kom på en annen løsning.

Uten hjelp fra Tromsø kommune, ser ikke familien noen annen utvei enn å forsøke å hjelpe faren selv.

– Pleierne på sykehjemmet i Sortland sier at pappa trenger døgntilsyn. Han er for syk til å bo hjemme hos meg, hvor det er en hektisk hverdag og han trenger ro og rutiner. Nå har vi funnet ut at eneste mulighet er at han flytter hjem til Tromsø til sin mor, men det er heller ingen optimal løsning. Hun er 80 år gammel med hjertesykdom.

Føler seg tvunget

Siden kommunen fastholder sitt opprinnelige avslag, er neste klageinstans Fylkesmannen.

– Først skal tildelingskontoret skrive avslaget og så sendes det til Fylkesmannen, og der er det jo også ei behandlingstid. Hvis Fylkesmannen opphever avslaget, går saken tilbake til kommunen. Vi har ikke tid til å vente på det, tid er akkurat det vi ikke har. Vi skal la klagen gå sin gang, men vi må få hentet pappa hjem nå. Vi vet ikke hvor fort det kan gå med sykdommen og nå sitter han alene på Sortland og ønsker seg til Tromsø, sier en tydelig preget Arntsen.

Datteren har bedt om et møte med Tromsø kommune til uken for å få på plass hjemmetjeneste til farens hjemkomst.

– Vi føler oss nesten tvunget til å ta han hjem selv. Han kan ikke bo på korttidsavdelingen i Sortland stort lenger og vi er låst i situasjonen. Så får vi se når han endelig har kommet hit, om de stiller opp med noe hjelp til ham da, sier hun lettere oppgitt.

Utvidet begrunnelse

Enhetsleder på tildelingskontoret i Tromsø, Åshild Moen, forteller at klagesaksgangen er slik at saken nå går videre til Fylkesmannen. Hun understreker at hun ikke kan gå i detaljer om saken.

– Cathrine Arntsen vil få et skriftlig avslag på sin klage, hvor det vil være en utvidet begrunnelse for avslaget. Jeg kan ikke gå inn i detaljer av denne saken, men vi har kartlagt saken og har hatt de nødvendige opplysninger for å konkludere i saken. Datteren får kopi av papirene når vi sender saken videre til Fylkesmannen og vår saksbehandler skal ha dette samarbeidsmøtet til uka for å tilrettelegge med nødvendig helsehjelp, sier Moen til iTromsø.