Ingen reaksjon fra Arbeidstilsynet

Arbeidsulykka fører ikke til noen reaksjoner fra Arbeidstilsynets side.

Arbeidstilsynets Jon Helge Vaeng forteller at arbeidsulykken ikke får noen reaksjoner fra dem.   Foto: Jørn Normann Pedersen

nyheter

– Vi har fått en meget god redegjørelse fra Nobina i forbindelse med oppfølging av ulykka, både med tanke på sjåføren, årsaken og oppfølging. Vi kommer ikke med noen reaksjoner eller ser noen grunn til ytterligere oppfølging, sier seniorrådgiver Jon Helge Vaeng i Arbeidstilsynet.

LES SAKEN: Her gikk det galt for bussjåføren

Arbeidstilsynet ble varslet av politiet om utforkjøringen samme dagen den skjedde. Arbeidstilsynet ba Nobina redegjøre nærmere om hendelsesforløpet, om sjåførens ansettelsesforhold, hvilken opplæring han har fått, busselskapets vurdering av hva som var den direkte og bakenforliggende årsaken til ulykken og hva de gjør for hindre at lignende ulykker skjer på nytt.

– Vi har tidligere hatt oppfølging av Nobina, i 2013, med fokus på opplæring. Da fikk vi en grundig tilbakemelding på opplæringsrutinene. De har gode rutiner for å lære av ulykker som skjer og redusere risikoen for at det skjer nye, sier Vaeng.