Skoleområde er trafikkfelle

Foreldre og lærere er bekymret for trafikken rundt Tromsdalen skole. Derfor har de i høst gått til aksjon for å gjøre skoleveien tryggere.

RYDDET: Her var det tidligere trær og busker som dekket sikten, men gårdeier har etter oppfordring kuttet det ned. 

UTRYGGE: Kameratene Eivind Vold (12), Kristoffer Flatmo Hansen (12) og Håkon Jernberg Johansen (12) går alle til skolen hver morgen. De har til tider opplevd utrygge situasjoner og prøver derfor å holde seg unna hovedveiene så mye som mulig. 

nyheter

Hver morgen kommer rundt 450 barn enten gående, syklende eller kjørende med foreldre til Tromsdalen skole. Elevene hadde i vår en biltelling, der det på tre kvarter hadde passert over 460 biler forbi skolen.

Med trange veier og dårlig sikt i området er foreldre og lærere bekymret for at denne problematiske trafikksituasjonen vil føre til en ulykke.

– Det har i løpet av de siste årene vært flere trafikkuhell, noe som har bekymret oss foreldre. Derfor har vi opprettet en egen trafikkgruppe i FAU som skal se på hvordan vi kan forbedre situasjonen, forteller FAU-leder Lena Evensen ved Tromsdalen skole.

Naboaksjon

Noe av det første trafikkgruppa gjorde i år var å engasjere naboer til å bidra med sitt.

– Det har flere steder vært slik at trær eller store busker har dekket til sikten i kryss og svinger, samt dekket for lyset fra gatelyktene. De fleste stedene var det privat eiendom, så vi valgte i høst å kontakte de respektive huseierne for å etterspørre rydding, forklarer Evensen, som har opplevd positiv respons.

– Jeg ser at mange har tatt beskjeden vår på alvor og ryddet opp der det har vært verst, noe vi setter pris på, sier Evensen.

Etterspør tiltak

Også fra skolens side har det vært gjort tiltak for å bedre trafikksituasjonen, men skolens ledelse håper kommunen kommer på banen.

– Vi har fått inn nye og bedre rutiner for avlevering og henting av elevene, slik at vi slipper så stor trafikk på nedsiden av skolen. Veiene er dog fortsatt dårlige, noe vi ikke får gjort noe med, så vi håper kommunen tar tak i situasjonen, sier fagleder ved skolen Torfinn Beldo.

Flere nestenulykker

Elevene ved skolen kjenner seg igjen i forelderens vurdering av trafikkbildet.

– For ikke så lenge siden måtte en bil bråbremse fordi han ikke så meg da jeg kom rundt svingen. Det er ikke alltid man ser så godt når man går på veien, så jeg prøver heller å gå snarveier og slikt, forteller Kristoffer Flatmo Hansen (12).

– Jeg har også opplevd lignende opplevelser, men det er verst om vinteren siden sikten er verst, legger kameraten Eivind Vold (12) til.