Flere biler i feil kjøreretning

– Veldig farlig situasjon

Politiet beskriver det som svært farlig å kjøre mot kjøreretning i Tromsøysundtunnelen, men har ikke gjort tiltak for å bedre situasjonen.
nyheter

– Vi har hatt flere henvendelser om sjåfører som kjører i feil kjøreretning, sier Hans Otto Salomonsen, politioverbetjent på trafikkontoret i Troms politidistrikt.

Daglig feilkjøring

Det var torsdag 1. oktober det ene løpet i Tromsøysundtunnelen ble stengt. Tillatt kjøreretning i det åpne løpet veksler. I løpet av den første helgen fikk politiet tre meldinger om bilister som kjørte mot kjøreretningen. Da så de seg nødt til å komme med denne beskjeden:

– Det er svært farlig å kjøre mot kjøreretningen i en enveiskjørt tunnel, handlingen medfører normalt beslag av førerkort, meldte politiet på Twitter.

Blitt bedre

Salomonsen mener situasjonen har bedret seg.

– Det var flest meldinger i starten, men nå virker folk til å være vant til at ett løp er stengt og ting går seg som regel til litt etter litt.

– Hva har politiet gjort for å bedre situasjonen?

– Vi forholder oss til det som veieier gjør av tiltak for å bedre situasjonen. Statens vegvesen skal ha bedret sperringene og gjort det vanskeligere, ja nesten umulig, å kjøre feil.

Trafikkfarlig

– Hvordan vil du beskrive situasjonen slik den er nå?

– Det er uheldig og trafikkfarlig, og det er svært viktig at merkingen er god og at folk forholder seg til den og er årvåken når de kjører inn mot tunnelen.

– Hva er konsekvensene av at folk kjører i feil retning?

– Konsekvensen er først og fremst at du skaper en farlig trafikksituasjon. Det kan selvfølgelig skje en ulykke, for ingen forventer møtende trafikk i en enveiskjørt tunnel, sier Salomonsen.

Ring nødtelefonen

– Hva er reaksjonene fra politiet ved slike meldinger?

– Vi rykker ut og prøver å få stanset kjøretøyene. Vi stenger også tunnelen, så de ikke skal møte kjøretøy. Vi vurderer hver enkelt situasjon, men resultatet kan bli førerkortbeslag.

Salomonsen understreker at man må varsle politiet hvis man observerer bil i feil kjøreretning.

– Jeg vil oppfordre folk til å ringe politiet så fort som mulig, gjerne til politiets nødtelefon. Så skal vi formidle melding videre slik at tunnelen blir stengt, sier Salomonsen.

Politiet har ikke hatt anledning til å gå gjennom sine meldinger for å finne antall feilkjøringer siden stengingen.

Stort farepotensial

Konstituert politimester i Troms politidistrikt, Einar Sparboe Lysnes, understreker at det er et stort farepotensial ved å havne feil vei inn i tunnelen.

– Det er jo en veldig farlig situasjon, for det er ikke bare å komme seg ut igjen. Men nå har jeg ikke vurdert hvert enkelt tilfelle for å se på årsaken til at de har kommet i feil retning.

– Hva skal til for at politiet tar grep i situasjonen?

– Jeg kjenner til at det har vært tilfeller hvor folk har kjørt feil, men meg bekjent har ikke dette vært en større problemstilling. Jeg har ingen konkrete tiltak fra politiets side, men det er viktig at innkjøringsordningen er godt opplyst og hensiktsmessig, slik at det blir vanskelig å begå feil. Vegvesenet har gjort utbedringer, så må det ses på om det skal gjøres noe ytterligere, sier Lysnes.

Setter opp infotavle

Eirin Blix, prosjektleder i Statens vegvesen, forteller at de har gjort ytterlige grep etter den første helgen med stenging.

– Vi har montert opp rødlys over portalene som blinker rødt når det er innkjøring forbudt fra den respektive siden. Vi har skiltet og merket i henhold til det vi kan.

– Hvilke vurderinger har dere gjort etter de første dagene med nytt kjøremønster?

– Vi allerede gjort ytterligere grep og vi skal sette opp en infotavle med stengetid og kjøreretning for å klargjøre disse, sier Blix.

Det ene løpet holder stengt til utpå våren, før det er det andre løpets tur til å gjennomgå vedlikehold. Kjøremønsteret slik det er nå, med ett løp stengt og vekselvis retning i det andre, skal ifølge Blix vare fram til 2017.