Dette er Telenors Tromsø-problem

Hvert år kjører dekninsdirektør i Telenor, Bjørn Amundsen, over 80.000 kilometer for å teste mobilnettet i Norge. Onsdag var det dekningsnettet i Tromsø som skulle måles.
nyheter

Det er 20. året på rad at dekningsdirektøren legger ut på kjøreturen fra Kristiansand i sør til Nordkapp i nord for å måle dekningsnettet. I Tromsø er det denne gang 4G-nettet som spesielt skal sjekkes.

Noen av utfordringene i Tromsø er nybygde blokker med dårlig dekning.

Tykke glass

– Det er flere nye blokker med fantastiske leiligheter ved blant annet Polaria, men i byggene er det så tykke glass at det hindrer mobilsignalene. Det har vi sett at er en kjempeutfordring. Vi har prøvd å finne løsninger, men å plassere en stasjon i hver blokk blir fryktelig dyrt. Men fra 2016 skal man kunne ringe over sitt eget trådløse nettverk hjemme, og det er noe de aller fleste har, sier han.

Det er likevel få utfordringer i Tromsø kommune, ifølge Amundsen.

– Vi har ingen store utfordringer i Tromsø nå – annet enn at vi får klager fra folk som vil ha full innendørs dekning i parkeringsanlegget i fjellet. Vi har også fått forespørsel om mobildekningen på golfbanen.

Enorm trafikk

På kjøreturen rundt om i kommunen ser dekningssjefen på hvordan talenettet og datanettet virker.

– Tromsø har et veldig bra dekningsnett. Vi var tidlig ute her og har derfor mange kunder og mye trafikk på nettet. Vi ser også at festivalene trekker enormt mye trafikk. Under Buktafestivalen setter vi for eksempel opp en midlertidig vogn med ekstra nett for å dekke det, sier han.

Utenfor sentrum

Amundsen forteller at Tromsø og Alta er de byene i Nord-Norge hvor dekningen fra Telenor er best. Her i byen er det mer enn 40 basestasjoner som har 4G på Tromsøya, i tillegg til 10–15 stasjoner utenfor øya.

– Vi har i tillegg egne stasjoner i parkeringsanleggene, stasjoner som dekker 3G og ytterligere flere som har GMS og går på vanlig talenett, sier Amundsen til iTromsø.

I Tromsø kommune har mer enn 9 av 10 4G i egen bolig.

– Tromsø er veldig viktig for Telenor, og vi er glade for at vi nå også får oppgradert datanettet til 4G+ og dermed er godt rustet. Nå går vi til områdene utenfor sentrum og skal oppgradere fra 2G til 4G også der.

Opprettholdes

Han understreker at taledekningen skal opprettholdes, men at selskapet skal bygge 4G+ med dobbel hastighet samt at alle steder som har vanlig talenett også skal ha 4G innen få år.

– Taledekningen skal ikke forringes, men vi oppgraderer med 4G-nett, og i løpet av noen måneder vil vi kunne ringe på 4G-nettet. Alle basestasjonene som har mer enn ett bånd på 4G har nå fått 4G+. Det vil si at man har dobbelt så god dekning i areal hvis du har en nyere telefon som dekker begge bånd.

Ytterkantene av kommunen

Dekningsdirektøren legger imidlertid til at det er enkelte steder ute i distriktet som i dag er helt uten mobildekning.

– Det er ytterkantene av kommunen som er de vanskelige områdene. Der må vi slå oss sammen med kommunen for å få til en løsning, og Telenor har vunnet et anbud for bredbåndsutbygging i Tromsø hvor kommunen får midler til å bygge ut mobildekningen i blant annet utkantstrøkene, sier dekningsdirektøren.