Frykter at de må legge ned barnehagen

Flere dyre vedlikeholdsprosjekter gjør at Kråkeslottet barnehage nå står på grensen til hva som er økonomisk forsvarlig. Dersom Tromsø kommune ikke er villig til å hjelpe, står barnehagen i fare for å måtte stenge dørene.
nyheter

Den ideelle og foreldrestyrte barnehagen har eksistert i over 40 år, og har siden 1981 leid den tidligere fylkesmannsboligen på Dramsveien gjennom en festeavtale med kommunen.

Barnehagen får gjennom avtalen leie hus og tomt gratis mot at de står for vedlikeholdet.

LES OGSÅ: Kommunene gir seg selv unntak fra barnehagelov

Ikke forsvarlig

Styreleder i Kråkeslottet barnehage, Cathrine Giæver, forteller at det gamle bygget er verneverdig og derfor krevende å vedlikeholde. Barnehagen har i alle år vært både veldrevet og populær, men de siste årene har driften vært preget av underskudd og dårlig likviditet grunnet dyrt vedlikehold.

– Det har vært så mye med bygget de siste årene. Det baller på seg og til slutt går det ikke rundt for oss. Vi var nødt til ta opp to millioner kroner ekstra i lån fordi vi måtte utbedre skifertaket på bygget i sommer slik det originalt har vært, i stedet for å finne rimeligere løsninger. Det var et dyrt prosjekt for barnehagen, og dette lånet kom på toppen av et stort lån vi har fra før. Det samme gjaldt da vi måtte skifte ut vinduene i «gammel stil», sier styrelederen til iTromsø.

Barnehagen opplever nå at de står på grensen til hva som er økonomisk forsvarlig, og at de ikke kan ta opp mer lån.

LES OGSÅ: Husbesøk skal få flere barn i barnehagen

Fortviler

Etter at en over 100 år gammel mur ved barnehagen raste ut i naboens hage, er styret i barnehagen nå fortvilet over situasjonen.

– Det viser seg at denne muren, selv om den står på andre siden av barnehagens gjerde, tilhører tomten som vi leier og som fester hos kommunen. Kommunen legger alt ansvar for å fjerne denne muren på oss, sier Giæver.

Barnehagen har vært i dialog med eiendomskontoret i Tromsø kommune, men fikk i forrige uke endelig avslag på forespørselen om hjelp til å fjerne muren, forteller styrelederen.

– Det er snakk om tonnevis av stein som må knuses og fjernes, et tre som må felles, og mest sannsynlig også sikring og planering av området i etterkant. Dette har vi i utgangspunktet ikke kompetanse til å gjøre på dugnad, og vi kan rett og slett ikke ta opp mer lån. Kommunen har den kompetansen som trengs. Det er en enkel sak for dem, men vanskelig og komplisert for oss, sier hun.

LES OGSÅ: Vil heve kvaliteten i barnehagene – nå

Smertegrense

Styret i Kråkeslottet barnehage mener dette ikke kan kalles normalt vedlikehold, men ifølge Giæver skyver kommunen ansvaret tilbake på barnehagen.

– Vi vil gjerne fortsette å være i de flotte lokalene vi har og er fornøyd med festeavtalen vi har med kommunen. Foreldrene er villige til å legge ned mye arbeid i form av dugnad for at barnehagen skal overleve. Vi er glade i barnehagen og er bekymret for fremtiden, sier styrelederen.

Hun forteller at foreldrene legger ned over 560 dugnadstimer i året og er villige til å strekke seg langt, men at barnehagen nå trenger hjelp fra kommunen for å overleve.

– Vi har nådd en smertegrense og håper kommunen kan komme oss i møte. Som tomteeier mener jeg kommunen må kunne ta ansvar og utvise skjønn i en sak hvor en ideell barnehages fremtid står i fare.

Etterlyser politisk vilje

I den foreldreeide barnehagen er det er ingen som tar ut utbytte av driften. Giæver peker på at barnehagen har en stor søkermasse og et godt renommé i byen. Blant annet har barnehagen tidligere fått Tromsø kommunes likestillingspris og er øvingsbarnehage for studenter.

– Vi er en ikke-kommersiell barnehage som drives av foreldre, og det er derfor ingen som tar ut utbytte av driften. Vi har tidligere søkt om midler hos kommunen, men vi får ingen hjelp. Vi har sørget for et viktig tilbud til mange av byens barn over mange år, og nå mener jeg vi fortjener litt hjelp. Nå er det nesten bære eller briste for oss. Viljen er stor blant foreldrene, men nå går det også på om det er politisk vilje fra kommunens side, sier hun og spør:

– Skal barnehagen knekke nakken økonomisk på å fjerne en hundre år gammel mur som står på utsiden av tomten vi disponerer?

Skal undersøke saken

Byråd for finans, Jens Ingvald Olsen (Rødt), kjenner ikke til denne saken.

– Jeg skal undersøke hva som er realiteten her, og så får jeg komme tilbake til det. Jeg kan dessverre ikke si noe mer før jeg vet mer om saken, sier han.