Slik svarer Erna Jens Johan

- Jeg forstår at du og andre i samfunnet engasjerer dere sterkt i enkeltsaker, skriver hun til eks-ordføreren.

  Foto: Ronald Johansen

nyheter

Tidligere i dag publiserte TV2 et brev fra tidligere ordfører Jens Johan Hjort, til Erna Solberg.

Der fortalte han historien om Chuks, og hvor engasjert han ble i saken.

Brevet fra Hjort avsluttes slik:

Jeg syns det er usigelig trist. For Norge. For norske utlendingsmyndigheter. Men først og fremst for en mann som kom fra et land der Boko Haram hadde drept hans nærmeste familie. Til et land der det lages skrytevideoer om justissektoren. En justissektor som i dette tilfelle har blottstilt seg fullstendig.

Vi som sitter i ledende stillinger i det offentlige kan ikke til enhver tid å vite hva som foregår i våre respektive organer. Men når vi får vite må vi handle.

Denne saken har gitt meg et innblikk i en behandling av mennesker i mitt land som jeg overhodet ikke vil vedkjenne meg. Jeg har flere ganger måtet klype meg selv i armen for å forstå at det faktisk er sant.

Jeg vil be deg som statsminister om å engasjere deg i PUs saksbehandlingsrutiner. Dette handler ikke om en enkeltsak. Jeg er sikker på at andre innvandrere som ikke har det samme støtteapparat og den samme offentlige oppmerksomhet som Chuks, underkastes tilsvarende behandling, eller verre.

Dette handler om adferd som vi ikke kan være bekjent i demokratiet Norge. Også de som har oppholdt seg ulovlig i Norge har krav på anstendig behandling fra norske myndigheters side.

Jeg går av som ordfører i dag. Engasjementet mitt for dette saksfelt tar jeg imidlertid med meg i mitt sivile virke. Jeg ber derfor om at svaret ditt sendes til min privatadresse, og til min etterfølger som ordfører i byen der Chuks hører hjemme.

Svarte Hjort

I kveld publiserte TV2 svaret fra statsministeren.

Hun starter med:

– Tusen takk for fire år som ordfører i Tromsø. Du har vist et formidabelt engasjement for Nord-Norge og for Tromsøs innbyggere.

– Jeg forstår at du og andre i samfunnet engasjerer dere sterkt i enkeltsaker, det har jeg full forståelse og respekt for. Det vil alltid være vanskelig å ta avskjed med mennesker man har fått en relasjon til, og som av ulike grunner blir tvunget til å bryte opp fra sitt liv her i Norge. Som politikere skal vi alltid ta slike synspunkter på alvor, fortsetter Solberg.

Utlendingsmyndighetene må svare

Statsministeren skriver videre at enkeltsaker og håndtering av konkrete utvisningssaker må besvares av utlendingsmyndighetene .

- Vår oppgave er å sørge for et godt regelverk som igjen gir riktige avgjørelser. Jeg er enig i at vi skal behandle de som kommer til Norge anstendig og regler skal følges.Samtidig er det viktig for asylinstituttet og ikke minst alle som har krav på beskyttelse, at de som får avslag returneres, skriver hun.

Solberg avslutter brevet på denne måten:

– I denne saken ble avslag på søknad om asyl gitt i 2012. Det er et eksempel på at for å opprettholde respekten for asylinstituttet er det viktig at de som ikke har beskyttelsesbehov overholder plikten de har til å forlate Norge. Dette blir ikke mindre viktig i en tid vi opplever en stor tilstrømning av asylsøkere og hvor mange av de som nå kommer har rett til beskyttelse i Norge.